link do bip

 

 

   
   

 

Maraton Pisania Listów z Amnesty International dotarł do mety!

 

Akcja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – napisaliśmy 145 listów w obronie praw ODWAŻNYCH – bohaterek tegorocznego maratonu i zebraliśmy prawie 200 zł na znaczki!

Gorąco dziękujemy wszystkim zaangażowanym!!!

Za to, że stanęliście po stronie dobra, sprawiedliwości, otwartości i prawdy.

Że chcecie zmiany świata na lepsze.

Że rozumiecie, iż wszyscy jesteśmy równi przed prawem.

Że pomogliście kompletnie nieznajomym ludziom często z odległych państw.

Że nie pozostaliście obojętni.

Że Wy też jesteście ODWAŻNI.

Wasze słowa mają moc!

Zobaczycie!


Jak napisać list?


Maraton Pisania Listów ruszył!


To największa na świecie akcja w OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA (29.11-09.12.2018), podczas której w zeszłym roku podjęto ponad 5,5 mln. akcji w ok. 200 krajach. W czasie Maratonu piszemy odręcznie listy w obronie 10 konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę ich losu.

My przygotowujemy się do finału - zapoznajemy się z historiami ODWAŻNYCH – bohaterek tegorocznego maratonu, tłumaczymy przykładowe listy na język angielski, robimy plakaty o prawach człowieka i … zbieramy fundusze na znaczki pocztowe konieczne do wysłania listów.

Każdy może wesprzeć naszą akcję wpłacając choć kilka złotych (koszt jednego znaczka zagranicznego to 5 zł) na Radę Rodziców z dopiskiem "Znaczki" na konto:

84 1560 0013 2028 0995 2151 0001 lub "wrzucać" do wystawionej w szkole w czasie trwania akcji skarbony (sekretariat uczniowski).

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie Amnesty International: https://maraton.amnesty.org.pl.

Finał Maratonu w czwartek 6 grudnia. Chcemy wysłać 100 listów!

Wszystkim darczyńcom z góry serdecznie dziękujemy! 

Dzień Kolejarza


30 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kolejarza. Z tej okazji w auli szkolnej odbyło się przedstawienie pod hasłem:

„KOLEJ TO WIĘCEJ NIŻ ZAWÓD, TO MIŁOŚC, PASJA, NAMIĘTNOŚĆ”.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy 3ka, 2ka i 2ms pod opieką pani Agnieszki Wykrętowicz.Ważne informacje w sprawie zasad wypłaty stypendiów szkolnych

 

W związku z realizacją zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" Wydział Edukacji informuje, że w bieżącym roku szkolnym zadanie to realizowane jest z zachowaniem następujących zasad:

  • wszystkie decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium / zasiłku wydawane przez Wydział Edukacji kierowane są bezpośrednio do wnioskodawców (rodziców/ opiekunów prawnych / pełnoletnich uczniów) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
  • do uzupełnienia dokumentów w Wydziale Edukacji wnioskodawcy wzywani są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
  • w dniach 2 stycznia - 30 stycznia 2019 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2 b, 94 030 Łódź kserokopie faktur, potwierdzających dokonanie zakupów, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ o wydatkach kwalifikowanych;
  • wnioskodawcy składają ww. faktury w zaklejonych kopertach opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz numerem szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Zapytanie ofertowe pobierz>>

2018-11-28

 


Nie bójmy się pomagać!


Święta Bożego Narodzenia, prawdopodobnie najbardziej klimatyczne i najdłużej wyczekiwane święta w roku. Od dziecka każdy z nas siedział przy oknie i wypatrywał pierwszej gwiazdki, czekał na rozpoczęcie Wigilii i rozpalenie tego ciepłego, rodzinnego ogniska. Każdy z nas co roku dzieli się opłatkiem z najbliższymi, śpiewa z rodziną kolędy i czeka na Świętego Mikołaja z prezentami. Okres tych świąt jest bardzo radosny, bowiem Jezus przyszedł na świat uwolnić nas od grzechu. Pozostawienie pustego nakrycia przy stole dla niespodziewanego gościa to polska tradycja - symbol pomocy bliźniemu.

W tym szczególnym czasie nie każdy ma tyle szczęścia. Niektórzy nie są w stanie przeżyć ciepłych i spokojnych świąt, tak jak my. Jedną z takich osób jest Pan Henryk, który stracił nogi w wyniku martwicy, co spowodowało niemożność podjęcia pracy i utrzymanie się wyłącznie ze skromnej renty. Dlatego klasa 4ka wyszła z inicjatywą pomocy Panu Henrykowi w ramach „Szlachetnej Paczki” i zaprasza wszystkie klasy naszej szkoły do udziału w tym przedsięwzięciu. Zostańmy jednym wielkim Świętym Mikołajem dla Pana Henryka! Akcja polega na tym, że zamiast kupowania sobie wzajemnie prezentów na Mikołajki, składamy się na jeden wspólny prezent dla Pana Henryka, żeby zapewnić mu w tym roku spokojne i ciepłe święta Bożego Narodzenia.

Wszystkie zainteresowane osoby, a nawet całe klasy proszone są o informację zwrotną do klasy 4ka. Wszyscy bądźmy Świętym Mikołajem dla Pana Henryka! Nie bójmy się pomagać!

 

 

 

 

„Bóg ma życzenie w ten jeden ważny dzień,

byśmy jak ludzie choć raz zachowali się,

byś podzielił się, jeśli w życiu masz więcej,

pomógł rozplątać smutkiem zaplątane serce…”

(Dobromir MAK Makowski)


 


 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ - LUTY 2019 R.

  • Część pisemna 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

Kwalifikacja

Godzina

A.18.

10.00

A.22.

12.00

A.36.

12.00

A.44.

12.00

A.45.

14.00

B.30.

14.00

 

  • Część praktyczna

Kwalifikacja

Data

Godzina

A.22.

14 stycznia 2019 r.

09.00

A.35.

16 stycznia 2019 r.

09.00

A.36.

18 stycznia 2019 r.

09.00

A.44.

09 stycznia 2019 r.

09.00

A.45.

09 stycznia 2019 r.

13.00

B.29.

09 stycznia 2019 r.

13.00

B.30.

17 stycznia 2019 r.

09.00

 


W ramach OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ odbywały się w naszej szkole liczne akcje, wycieczki, konkursy. Kulminacja obchodów przypadła na 09 i 10 listopada 2018 r. więcej>>

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  szkołą sukcesu!

 

Szanowni Państwo,

W najnowszym zestawieniu przyrostu wiedzy w łódzkich technikach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi po raz kolejny odnotował znaczący progres w porównaniu do roku ubiegłego.

 

Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) jest to parametr oceniający pracę szkoły. Wylicza się go na podstawie zestawienia wyników uczniów przyjmowanych do klasy pierwszej i wyników osiągniętych przez tych uczniów na egzaminie maturalnym. Szkoła może być oceniona jako: „niewykorzystanych szans”, „wymagająca pomocy”, „wspierająca”, „sukcesu”.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, na przestrzeni wielu lat poczyniliśmy ogromne postępy, co widoczne jest w wynikach uczniów kończących naszą szkołę oraz pozycji naszej szkoły na tle łódzkich techników.

 

Pięć lat temu klasyfikowani byliśmy jako szkoła wymagająca pomocy, w kolejnych latach wskaźnik EWD dla naszej szkoły systematycznie wzrastał, co przełożyło się na klasyfikowanie ZSP nr 5 jako szkoły wspierającej. Aktualnie możemy poinformować, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi jest szkołą SUKCESU!

 

 

 


 

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE

 


 

JESTEŚMY DUMNI!

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2018

Egzamin pisemny

Zdawalność w %

W szkole

Powiecie

Województwie

Kraju

Język polski

100,0

97,0

97,3

97,0

Matematyka

90,5

83,7

82,5

83,0

Język angielski

97,6

96,9

95,8

96,0

Język francuski

100,0

100,0

98,4

98,0


Zestawienie uwzględnia zdających, którzy przystąpili po raz pierwszy do wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w maju 2018


NOWE MOŻLIWOŚCI!

STYPENDIUM DLA MONTERA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie monter nawierzchni kolejowej będą mieli możliwość otrzymania od MPK - Łódź sp. z o.o. stypendium.


Zapraszamy do nauki w zawodzie. 

NOWY PATRONAT W ZSP 5

 

ZSP nr 5 w Łodzi podpisał umowę patronacką z Auchan Polska sp. z o.o.. Patronatem zostanie objęta w roku szkolnym 2018/2019 pierwsza klasa Branżowej Szkoły I stopnia, kształcąca w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej klasy odbywający zajęcia praktyczne w sklepach Auchan będą otrzymywali miesięczne stypendium w wysokości 270 zł.

 


 

Auchan Łódź Manufakura otrzymała wyróżnienie w szóstej edycji konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”.

 

  

 


 

 


Uczestniczymy w programie edukacyjnym GIODO dla szkół

„Twoje dane – Twoja sprawa”


 


Szanowni Państwo, chcemy podzielić się z Państwem naszym sukcesem edukacyjnym.
Informujemy, że po ogłoszeniu wskaźników EWD jesteśmy na 4-tym miejscu wśród łódzkich techników!

Czytaj więcej>>

 

4 ZSP 5 EWD z przedmiotów  humanistycznych EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Łącznie
4,0   szkoła sukcesu 1,7   szkoła wspierająca 5,7

 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

  • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
  • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>