link do bip

UWAGA !

Dokumenty umieszczone na naszej stronie publikowane są w formacie pdf.

Do ich otworzenia niezbędne jest oprogramowanie odczytujące podany format.

 


 • Regulamin użytkowania szafek szkolnych  pobierz >>
 • Regulamin organizacji wycieczek szkolnych pobierz>>
 • Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły  pobierz >>
 • Regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły  pobierz >>
 • Regulamin przyznawania nagrody Rady Rodziców pobierz>>
 • Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły  pobierz >>
 • Zasady uczęszczania na zajęcia dodatkowe pobierz>>
 • Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  pobierz >>
 • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego pobierz>>
 • Wzór podania o zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  pobierz >>
 • Wymagania wobec uczniów zwolnionych z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego pobierz>>
 • Zasady ubiegania się o stypendium fundowanego przez PKP PLK S.A. pobierz>>
 • Wniosek o przyznanie stypendium 
  • klasa II - technik transportu kolejowego pobierz >>
  • klasa III - technik transportu kolejowego pobierz >>
  • klasa IV - technik transportu kolejowego pobierz >>
 •  
  • klasa IV - technik dróg i mostów kolejowych pobierz >>
 • Wniosek o wstrzymanie wypłaty stypendium pobierz>>
 • Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS pobierz >>