link do bip

PAKIETY EDUKACYJNE - TECHNIK HANDLOWIEC

 


MODUŁ 341[03] O1. EKONOMICZNE I PRAWNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA


O1.01. Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu   pobierz >>

O1.02. Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług   pobierz >>

O1.03. Wykonywanie prac biurowych   pobierz >>

O1.04. Zarządzanie zasobami ekonomicznymi   pobierz >>

O1.05. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych   pobierz >>

 MODUŁ 341[03] Z1. OBSŁUGA KLIENTA


Z1.01. Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych pobierz >>

Z1.02. Identyfikacja zachowań konsumentów pobierz >>

Z1.03. Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży pobierz >>

Z1.04. Prowadzednie rozmowy sprzedażowej w języku obcym pobierz >>

 MODUŁ 341[03] Z2. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU


Z2.01. Określanie czynników wpływających na jakość towarów   pobierz >>

Z2.02. Ustalanie asortymentu handlowego   pobierz >>

Z2.03. Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego   pobierz >>

Z2.04. Zastosowanie programów magazynowo-sprzedażowych   pobierz >>

Z2.05. Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym   pobierz >>

 MODUŁ 341[03] Z3. ZASOBY LUDZKIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM


Z3.01. Prowadzenie polityki kadrowej w przedsiębiorstwie handlowym   pobierz >>

Z3.02. Zastosowanie programu komputerowego kadrowo-płacowego   pobierz >>

Z3.03. Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw osobowych w języku obcym   pobierz >>

 


MODUŁ 341[03] Z4. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO


Z4.01. Prowadzenie ksiąg rachunkowych   pobierz >>

Z4.02. Gospodarowanie zasobami finansowymi   pobierz >>

Z4.03. Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego   pobierz >>

Z4.04. Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych   pobierz >>

Z4.05. Obsługa systemu finansowo-księgowego   pobierz >>

 MODUŁ 341[03] Z5. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWYM


Z5.01. Planowanie i analiza działalności handlowej   pobierz >>

Z5.02. Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego   pobierz >>

Z5.03. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa handlowego   pobierz >>

Z5.04. Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego w języku obcym   pobierz >>