link do bip

 

Koło Teatralne Blask i chór szkolnyUtalentowani uczniowie rozwijają talenty aktorskie i  wokalne, uświetniając wspaniałymi występami liczne uroczystości szkolne.
 

Klub Wolontariusza

 

Szkoła kładzie nacisk na kształtowanie postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Uczestniczymy w wielu stałych

i  doraźnych akcjach pomocy dzieciom, młodzieży czy osobom starszym. Młodzież naszej szkoły współpracuje z Fundacją Krwinka

i  Hospicjum Domowym dla Dzieci Ziemi Łódzkiej pomoc dzieciom chorym onkologicznie oraz udział w zbiórkach na cele charytatywne).

 Zajęcia wyrównawcze

 

W zależności od potrzeb organizowane są dodatkowe zajęcia dla klas pierwszych i drugich z takich przedmiotów, jak matematyka, j. polski, j. obcy oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.Szkolny Klub Sportowy


Młodzież uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych (piłka siatkowa i piłka nożna) prowadzonych na terenie szkoły przez naszych nauczycieli. Co roku na terenie szkoły odbywają się eliminacje Dzielnicy Łódź – Bałuty w ramach mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej.