link do bip

Zapraszamy Cię do nauki w:


4 – letnim TECHNIKUM (absolwenci gimnazjum)


5– letnim TECHNIKUM (absolwenci szkoły podstawowej)

  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik transportu kolejowego
  • technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Kształcąc się w technikum:

  • połączysz zdobywanie wiedzy ogólnej z wykształceniem zawodowym
  • zostaniesz przygotowany do matury i studiów wyższych
  • możesz uzyskać tytuł technika w wybranym zawodzie
  • nauczysz się posługiwać zawodowym językiem obcym
  • zapoznasz się z realiami rynku pracy poprzez kształcenie w pracowni symulacyjnej
  • spotkasz się  z pracodawcami i odbędziesz praktyki zawodowe

 

3 – letniej BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA (absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej)

 • sprzedawca
 • monter nawierzchni kolejowej
 • magazynier - logistyk

Kształcąc się w branżowej szkole I stopnia:

  • połączysz zdobywanie wiedzy ogólnej z przygotowaniem zawodowym
  • zostaniesz przygotowany do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  • otrzymasz możliwość zdobycia zawodu
  • po ukończeniu szkoły możesz podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę w branżowej szkole II stopnia, w liceum dla dorosłych i na kursach kwalifikacyjnych