link do bip

Wykaz podręczników - rok szkolny 2018/2019

 


 

Technikum - technik handlowiec

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

           

Technikum - technik ekonomista

Klasa 1 Klasa 2 
Klasa 3 Klasa 4

 

Technikum - technik transportu kolejowego

Klasa 1 Klasa 2   Klasa 3 Klasa 4

 

Technikum - technik dróg kolejowych o obiektów inżynieryjnych / technik dróg i mostów kolejowych

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4


Branżowa Szkoła I stopnia / Zasadnicza Szkoła Zawodowa - sprzedawca

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3  


Branżowa Szkoła I stopnia - monter nawierzchni kolejowej

Klasa 1 Klasa 2