link do bip

Cechy kształcenia modułowego

 

 • programy kształcenia są elastyczne, poszczególne jednostki można wymieniać, modyfikować, uzupełniać oraz dostosowywać do poziomu uzyskiwanych kwalifikacji, wymagań i potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy
 • uczący się sam rozwiązuje zadania, nauczyciel naprowadza na rozwiązanie
 • pełna integracja teorii z praktyką
 • skuteczniejsze uczenie się przez działanie
 • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania
 • wykonywane zadanie jest podobne lub takie samo jak rzeczywiste zadanie zawodowe
 • przejście do kolejnej jednostki dydaktycznej następuje po ocenie i zaliczeniu przez ucznia jednostki poprzedniej

 

Pojęcie modułu i jednostki modułowej

 

Moduł kształcenia zawodowego to wyodrębniony element programu nauczania, odnoszący się do określonej grupy treści programowych:

  • ponadzawodowych
  • ogólnozawodowych
  • podstawowych dla zawodu
  • specjalizacyjnych

realizowanych w procesie kształcenia zawodowego w formie jednostek modułowych.

 

Jednostka modułowa to część modułu kształcenia w zawodzie, obejmująca logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, o wyraźnie określonym początku i zakończeniu, który nie podlega zwykle dalszym podziałom, a jego rezultatem jest produkt, usługa lub istotna decyzja.


Dydaktyczne mapy programu nauczania


 


KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - KORZYŚCI DLA UCZNIA


 • Łącząc praktykę z wiedzą teoretyczną  łatwiej nabędzie umiejętności , które pozwolą na założenie i prowadzenie własnej firmy
 • Bez problemu znajdzie miejsce w wielkim i chłonnym rynku pracy jaką jest sfera handlu
 • Zyskuje większe uznanie świeżo nabytych kwalifikacji w oczach pracodawcy
 • Będzie potrafił posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem
 • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zda z wyższymi wynikami
 • Uzyskuje możliwość certyfikowania umiejętności zawodowych
 • Wysoka indywidualizacja procesu kształcenia – dostosowanie tempa pracy do możliwości uczących się
 • Na bieżąco kontroluje swoje postępy w wykonywaniu zadań zawodowych
 • Przygotuje się do zawodu w przyjaznym środowisku i w bardziej świadomy sposób
 • Jeśli jest potrzeba przekwalifikowania się, to stanie się to łatwiejsze poprzez uczestnictwo w innych kursach
 • Skuteczniejsze uczenie się poprzez działanie