link do bip

PAKIETY EDUKACYJNE - TECHNIK EKONOMISTA


MODUŁ 341[02] O1. EKONOMICZNE I PRAWNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA


O1.01. Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu   pobierz >>

O1.02. Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług   pobierz >>

O1.03. Wykonywanie prac biurowych   pobierz >>

O1.04. Zarządzanie zasobami ekonomicznymi   pobierz >>

O1.05. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych   pobierz >>

 MODUŁ 341[02] Z1. DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU GOSPODARCZEGO


Z1.01. Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego pobierz >>

Z1.02. Organizacja pracy biurowej  pobierz >>

Z1.03. Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego pobierz >>

Z1.04. Współpraca z otoczeniem rynkowym pobierz >>

Z1.05. Planowanie przedmiotu działalności  pobierz >>

 MODUŁ 341[02] Z2. JĘZYK OBCY ZAWODOWY

 

Z2.01. Doskonalenie pracy z tekstem   pobierz >>
Z2.02. Konwersacje w biznesie   pobierz >>
Z2.03. Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej   pobierz >>

 


 

MODUŁ 341[02] Z3. ZASOBY LUDZKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

 

Z3.01. Stosowanie przepisów prawa pracy   pobierz >>
Z3.02. Zarządzanie zasobami ludzkimi   pobierz >>
Z3.03. Dokumentowanie pracy i płacyj   pobierz >>

 MODUŁ 341[02] Z4. GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Z4.01. Gospodarowanie aktywami  pobierz >>
Z4.02. Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności   pobierz >>
Z4.03. Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych   pobierz >>

Z4.04. Prowadzenie ksiąg rachunkowych  pobierz >>


 

MODUŁ 341[02] Z5. ROZLICZENIA FINANSOWE

 

Z5.01. Klasyfikowanie kosztów i przychodów  pobierz >>
Z5.02. Sporządzanie kalkulacji pobierz >>
Z5.03. Prowadzenie ewidencji księgowej   pobierz >>

Z5.04. Ustalanie i podział wyniku finansowego  pobierz >>

Z5.05. Sporządzanie sprawozdań finansowych pobierz >>

Z5.06. Prowadzenie analiz wskaźnikowych  pobierz >>