link do bip

 W Branżowej Szkole I stopnia nr 5 proponujemy naukę w zawodach:


 Kształcenie sprzedawców oparte jest na współpracy z MANUFAKTURĄ!


ZSP nr 5 w Łodzi przygotowuje się do podpisania umowy patronackiej z Auchan Polska sp. z o.o.. Patronatem zostanie objęta w roku szkolnym 2018/2019 pierwsza klasa Branżowej Szkoły I stopnia, kształcąca w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej klasy odbywający zajęcia praktyczne w sklepach Auchan będą otrzymywali miesięczne stypendium w wysokości 270 zł. 

 


 

Kształcenie monterów oparte jest na współpracy z:


MPK - Łódź sp. z o.o. 


PKP PLK S.A.

 


 

 


 

Kształcenie magazynierów - logistyków oparte jest na współpracy z:


MANUFAKTURĄ


CENTARMI LOGISTYCZNYMI