link do bip

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

W zakładce dla rodziców postaramy się zamieszczać bieżące komunikaty i informacje.


 

Szanowni Państwo,

 

prosimy o wpłaty na Radę Rodziców

 

nr konta: 84 1560 0013 2028 0995 2151 0001Kalendarz roku szkolnego 2017/2018  pobierz >> 

Terminy spotkań z rodzicami

 

13 września 2017 r. godz. 17.00
zebrania ogólne
18 października 2017 r. godz. 17.00 konsultacje, ślubowanie klas pierwszych
29 listopada 2017 r. godz. 17.00 zebrania ogólne i konsultacje
21 marca 2018 r. godz. 17.00 zebrania w klasach maturalnych i konsultacje w pozostałych
16 maja 2018 r. godz. 17.00 zebrania ogólne i konsultacje

 


 

Informacja na temat zakresu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w  ZSP nr 5 w Łodzi znajdują się w zakładce dokumenty.

 


 

Informacja Dyrektora ZSP nr 5 w Łodzi w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/18

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. (Dz. U. nr 186, pozycja 1245) wprowadzam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/18:


  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 02 maja 2018 r.
  • 04 maja 2018 r.
  • 07 maja 2018 r.
  • 08 maja 2018 r.
  • 01 czerwca 2018 r.
  • 18 czerwca 2018 r.
  • 19 czerwca 2018 r.
  • 20 czerwca 2018 r.
  • 21 czerwca 2018 r.

W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w tych zajęciach.

 

Wolne od zajęć dydaktycznych dni nie dotyczą klas Technikum nr 5 i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, które w tym czasie uczestniczą zgodnie z planem zajęć w zajęciach kształcenia praktycznego u pracodawców oraz klas, dla których prowadzone są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie organizowane przez OKE lub próbne egzaminy organizowane przez szkołę.

 

Małgorzata Joniuk-Piątkowska

 

Dyrektor ZSP nr 5 w Łodzi