link do bip

RADA PEDAGOGICZNA

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Małgorzata Joniuk-Piątkowska
dyrektor szkoły
nauczyciel historii

Beata Rzeźnik
wicedyrektor szkoły
nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Renata Tylińska
kierownik szkolenia praktycznego
nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Agnieszka Wardencka - Wójcik

kierownik szkolenia praktycznego

nauczyciel kształcenia zawodowego

wychowawca klasy 1la


Beata Łucka - Kramerska
nauczyciel jęz. polskiego


Iwonna Kondras
nauczyciel jęz. polskiego

Monika Klukas
nauczyciel jęz. polskiego

wychowawca klasy 2ka


Milena Jankowska - Kubiak
nauczyciel jęz. angielskiego

wychowawca klasy 2ha


Renata Szczepańska
nauczyciel jęz. angielskiego

Beata Śliwicka
nauczyciel jęz. angielskiego

wychowawca klasy 1ka

Iwona Dybała
nauczyciel jęz. niemieckiego
wychowawca klasy 4ka


Sylwia Duda
nauczyciel jęz. francuskiego

nauczyciel wiedzy o kulturze

wychowawca klasy 1ea

Jacek Klimczak
nauczyciel historii
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

wychowawca klasy 3ka

Marek Szczepański
nauczyciel historii
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

wychowawca klasy 4ha

 

Beata Sękalska
nauczyciel matematyki

wychowawca klasy 3ea

Marzena Wojewódzka
nauczyciel matematyki


Wanda Zadka-Glöckner
nauczyciel matematyki

wychowawca klasy 1sa

Karolina Kłosińska - Picz
nauczyciel fizyki

Wiesława Goździk
nauczyciel chemii

Paulina Kolczyńska
nauczyciel biologii

Barbara Banachowska
nauczyciel geografii
nauczyciel kształcenia zawodowego

Andrzej Felczak
nauczyciel informatyki

Anna Panek
nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawca klasy 4ea

Tomasz Kaźmierczak
nauczyciel wychowania fizycznego

wychowawca klasy 3ha

 

Agnieszka Wasiak
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Adam Adamski

nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Błażej Bednarski

nauczyciel kształcenia zawodowego

wychowawca klasy 2ms

 

Elżbieta Budka

nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Beata Czekalska

nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Artur Filipowski
nauczyciel kształcenia zawodowego

wychowawca klasy 1ha

 

Izabela Podwysocka - Felczak
nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Henryk Gaworski

nauczyciel kształcenia zawodowego


Piotr Kozanecki

nauczyciel kształcenia zawodowego


Agata Kotarska

nauczyciel kształcenia zawodowego


Anna Łoś
nauczyciel kształcenia zawodowego
wychowawca klasy 2ea


Emilia Nurkiewicz
nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Ewa Słowińska
nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Rafał Suma
nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Zdzisław Walczak

nauczyciel kształcenia zawodowego

 

Agnieszka Wykrętowicz

nauczyciel kształcenia zawodowego


Barbara Radomska
pedagog szkolny

 

Jolanta Starosta
nauczyciel WDŻ


Teresa Bujak
nauczyciel religii

wychowawca klasy 3sa