Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt

Czas zawodowców z ZSP 5 w Łodzi

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi informuje, że realizować będzie I część projektu dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Czas zawodowców z ZSP 5 w Łodzi” w okresie styczeń 2021 roku - grudzień 2021 roku adresowany do uczniów klas I - III Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I st. nr 5. Proces naboru, który rozpocznie się w styczniu 2021 r. obejmie wszystkich zainteresowanych uczniów ZSP nr 5 w Łodzi.

Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia zawodowe - 75 godzin rocznie,
 • język angielski zawodowy - 60 godzin rocznie,
 • grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe - 15 godzin rocznie,
 • zajęcia dodatkowe z matematyki - 60 godzin rocznie.

Zajęcia będą odbywać się w szkole średnio po 3-4 godziny w tygodniu po zakończonych zajęciach szkolnych, również w formie zdalnej. Organizacja zajęć będzie ruchoma i dostosowywana do możliwości uczniów oraz grafiku ich zajęć lekcyjnych.

Zajęcia będą przygotowywały uczniów do egzaminów zewnętrznych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej. Pozwolą także na uzupełnienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności, których realizacja nie była możliwa w pełnym zakresie w okresie kształcenia zdalnego w roku 2020.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, które organizowane są w systemie dyżurów organizowanych przez doradcę zawodowego. Uczniowie będą samodzielnie ustalać termin wizyty u doradcy zawodowego i korzystać z tych konsultacji min. 3 razy w roku. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Podczas konsultacji powstaną indywidualne programy rozwoju zawodowego.

Inne formy wsparcia

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z innych form wsparcia w postaci:

 1. 20-godzinnych kursów o następującej tematyce:
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Obsługa programu Adobe Photoshop
  • Obsługa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej
  • Obsługa jezdniowych wózków widłowych
 2. warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny, a uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 6 godzin szkoleniowych, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w lubianej przez uczniów formie warsztatowej.
 3. stażów zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin, za udział w których uczeń otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1800 zł., a czas realizacji praktyk będzie dostosowany do możliwości i oczekiwań uczniów m.in. realizacja planowana jest na okres wakacji i przerw w zajęciach dydaktycznych.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Wszelkich informacji w sprawie projektu udziela p. Ilona Rembek - sekretarz szkoły. Biuro Projektu mieszczące się w p. 219 i jest czynne w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego. Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy szkoły.