Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt

Czas zawodowców z ZSP 5 w Łodzi

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi informuje, że realizować będzie I część projektu dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Czas zawodowców z ZSP 5 w Łodzi” w okresie styczeń 2021 roku - grudzień 2021 roku adresowany do uczniów klas I - III Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I st. nr 5. Proces naboru, który rozpocznie się w styczniu 2021 r. obejmie wszystkich zainteresowanych uczniów ZSP nr 5 w Łodzi.

Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w następujących działaniach:

Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia zawodowe - 75 godzin rocznie,
 • język angielski zawodowy - 60 godzin rocznie,
 • grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe - 15 godzin rocznie,
 • zajęcia dodatkowe z matematyki - 60 godzin rocznie.

Zajęcia będą odbywać się w szkole średnio po 3-4 godziny w tygodniu po zakończonych zajęciach szkolnych, również w formie zdalnej. Organizacja zajęć będzie ruchoma i dostosowywana do możliwości uczniów oraz grafiku ich zajęć lekcyjnych.

Zajęcia będą przygotowywały uczniów do egzaminów zewnętrznych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej. Pozwolą także na uzupełnienie wiedzy i ukształtowanie umiejętności, których realizacja nie była możliwa w pełnym zakresie w okresie kształcenia zdalnego w roku 2020.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, które organizowane są w systemie dyżurów organizowanych przez doradcę zawodowego. Uczniowie będą samodzielnie ustalać termin wizyty u doradcy zawodowego i korzystać z tych konsultacji min. 3 razy w roku. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Podczas konsultacji powstaną indywidualne programy rozwoju zawodowego.

Inne formy wsparcia

Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z innych form wsparcia w postaci:

 1. 20-godzinnych kursów o następującej tematyce:
  • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • Obsługa programu Adobe Photoshop
  • Obsługa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej
  • Obsługa jezdniowych wózków widłowych
 2. warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny, a uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 6 godzin szkoleniowych, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w lubianej przez uczniów formie warsztatowej.
 3. stażów zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin, za udział w których uczeń otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1800 zł., a czas realizacji praktyk będzie dostosowany do możliwości i oczekiwań uczniów m.in. realizacja planowana jest na okres wakacji i przerw w zajęciach dydaktycznych.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Wszelkich informacji w sprawie projektu udziela p. Ilona Rembek - sekretarz szkoły. Biuro Projektu mieszczące się w p. 219 i jest czynne w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego. Zgłoszenia można nadsyłać na adres mailowy szkoły.