Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Monter nawierzchni kolejowej

Symbol cyfrowy zawodu: 711603

Opis zawodu

Monter nawierzchni kolejowej wykonuje prace związane z budową, naprawą oraz utrzymaniem nawierzchni kolejowej, w celu utrzymania ciągłości pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu. Wyżej wymienione prace mogą być wykonywane dla takich środków transportu jak tramwaj, metro oraz nawierzchnie szynowe dla środków transportu bliskiego. Monter nawierzchni kolejowej posługuje się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, które pozwalają określić i poprawić parametry toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Do jego czynności zawodowych należy również montaż i demontaż urządzeń linii kolejowych, będących wyposażeniem mostów o małej rozpiętości w przypadkach klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. Monter nawierzchni kolejowej pracuje w terenie, na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w ruchu ciągłym. Prace torowe najczęściej są wykonywane na liniach kolejowych w czasie eksploatacji, często bez ograniczeń ruchu tramwajów, samochodów czy pociągów. Monter może wykonywać również swoje czynności zawodowe na dużych wysokościach czy rusztowaniach, szczególnie w czasie prac na obiektach mostowych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie monter nawierzchni kolejowej
  • TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter nawierzchni kolejowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji TKO.01.:

  • wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;
  • wykonywania robót związanych z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni kolejowej i elementów podtorza;
  • wykonywania robót związanych z utrzymaniem wymaganych parametrów technicznych nawierzchni kolejowej.
Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie monter nawierzchni kolejowej oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie wyodrębnionej kwalifikacji.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji TKOL.01., a po ukończeniu szkoły uzyskuje dyplom monter nawierzchni kolejowej.