Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik handlowiec

Symbol cyfrowy zawodu: 522305

Opis zawodu

Technik handlowiec wykonuje prace związane z kompleksową obsługą klientów punktów sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej i sklepów internetowych. Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową zgodnie z potrzebami klientów, zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację, określać koszty i przychody działalności handlowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik handlowiec
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji HAN.01.

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

- w zakresie kwalifikacji HAN.02.

  • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
  • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
  • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.
Praktyki zawodowe

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: − przedsiębiorstwa handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik handlowiec oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji HAN.01. i HAN.02., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika handlowca.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zakresie kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży, po zdaniu egzaminu zawodowego może uzyskać dodatkowo dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.