Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik logistyk

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

Opis zawodu

Technik logistyk wykonuje zadania w zakresie obsługi magazynu i organizacji transportu.  Zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz wydawaniem towarów z magazynu, monitoruje poziom zapasów, prowadzi dokumentację magazynową, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, centrach dystrybucyjnych, firmach przewozowych  i  usługowych,  a  także transportowo-spedycyjnych. Osoby z wykształceniem technik logistyk powinny z duża łatwością znaleźć pracę, gdyż zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie jest duże, a chętnych do podjęcia pracy wciąż za mało jak na potrzeby branży. Łódź staje się jednym z najistotniejszych centrów logistycznych w Europie Centralnej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik logistyk
  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwania programów magazynowych;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

- w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

  • planowania procesów transportowych;
  • organizowania procesów transportowych;
  • dokumentowania procesów transportowych.
Praktyki zawodowe

Miejsce  realizacji  praktyk  zawodowych:  przedsiębiorstwa  logistyczne,  magazyny,  centra  logistyczne,  centra dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik logistyk oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji SPL.01. i SPL.04., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika logistyka.