KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ważne! Informacje dotyczące egzaminu zawodowego

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2,0 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów pomocniczych.

W części pisemnej:

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) (nie może być ścieralny/ zmazywalny)
 • kalkulator prosty

W części praktycznej

 • długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) (nie może być ścieralny/ zmazywalny) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

A.22.

 • kalkulator prosty

A.36.

 • kalkulator prosty

A.44.

 • kalkulator prosty

A.45.

 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

B.29.

 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

AU.20.

 • fartuch ochronny
 • cienkopis lub mazak (najlepiej tusz czarny)
 • kalkulator prosty

AU.35.

 • kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

AU.46.

 • kalkulator prosty

BD.10.

 • kalkulator prosty
 • ubranie robocze

6. Zdający na egzaminie mogą mieć małą butelkę wody.

7. Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Należy okazać dokument tożsamości (ze zdjęciem).

Proszę śledzić komunikaty w dzienniku i na stronie szkoły. Odrębnym ogłoszeniem podam zasady wejścia do szkoły i organizacji pracy w dniu egzaminu.