link do bip

22.08.2017 r

egzamin maturalny w terminie poprawkowym - część pisemna, godz.09.00

 

 

24.08.2017 r.

egzamin maturalny w terminie poprawkowym - część ustna, godz. 09.00

 

 

25.08.2017 r.

ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego po sesji czerwiec 2017 r. oraz wydanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

 

 

10.09.2017 r.

ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/słuchaczy/absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin zawodowy) na sesję styczeń-luty 2018 roku

 

Zapytanie ofertowe pobierz>>

 

2017-08-08


Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

 

Część pisemna  - 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) godz. 09.00


Część ustna - 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) godz. 09.00

 


Terminy egzaminów poprawkowych

 

Data Przedmiot Klasa
28 sierpnia 2017 r. godz.08.00 matematyka

4ha

4ea

4ka

4kb

28 sierpnia 2017 r. godz.10.00 pracownia sprzedaży 3sa
29 sierpnia 2017 r. godz.08.00 matematyka

1ha

1ka

2ea

2ka

3ha

3ka

30 sierpnia 2017 r. godz. 08.00 język polski

1ea

2ka

3ea

3ka

4ha

4ea

4ka


 

Lato, lato, lato czeka …

 

 

Do zobaczenia już … tuż tuż


opracowanie: Pani Iwona Dybała


Uczestniczymy w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

 


Dzień Sportu

 

W dniu 7 czerwca 2017 w naszej szkole został zorganizowany dzień sportu. 6-osobowe drużyny rywalizowały w 5 konkurencjach, które były zarazem eliminacjami awansu do finału. Do finału awansowało 6 zespołów, które musiały zmierzyć się ze sobą w 3 konkurencjach. Ostatecznie wygrała klasa 3ea. W tym dniu zostały także rozdane nagrody dla najlepszych zespołów biorących udział w Mistrzostwach Szkoły

w siatkówce dziewcząt ( I m. - III EA, II m. - II EA, III m. - I EA), siatkówce chłopców I m - I SA oraz piłce nożnej I m - II KA.

Wszystkim drużynom gratulujemy i zapraszamy do zabawy w następnym roku szkolnym.

Opracował: Tomasz Kaźmierczak

 

2017-06-07

fot. p. Błażej Bednarski


 

Podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego ŁCDNiKP w dniu 08 czerwca 2017 r. nasz nauczyciel
Pan Błażej Bednarski otrzymał certyfikat Kreatora Kompetencji Społecznych.

Bardzo serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy Panu Błażejowi wielu sukcesów zawodowych.

 


 

Dni Języków Obcych 2017

Nie od dziś wiadomo, iż muzyka i rytm ułatwiają przyswajanie nowych słów i zwrotów. Metodę tę wypróbowali i potwierdzają uczniowie ZSP5, którzy wzięli udział w warsztatach z analizy tekstów popularnych piosenek obcojęzycznych i zapamiętywania ich treści poszerzając swój zasób słownictwa. Efekty pracy były widoczne na korytarzach, a także w czasie podsumowania Dni Języków podczas wspólnej zabawy w auli szkoły i konkursów poprowadzonych przez klasę 2ea. W konkursie znajomości tekstów obcojęzycznych utworów bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy 1ha, ale ponieważ wszystkie klasy przygotowały i zaśpiewały swoje utwory, wszyscy zasłużyli na słodkie upominki. Spotkanie zostało zakończone wspólnym śpiewaniem, a także nauką salsy i belgijki.

Dziękujemy za wkład pracy i gratulujemy pozytywnej energii zaangażowanym uczestnikom.

2ea i nauczyciele języków obcychFot. Konrad Dynowski 3ea


 

„Śpiewać każdy może, i to po niemiecku”

 

W dniu 10 lutego 2017r. odbyła się kolejna edycja  Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej, która miała na celu zachęcenie młodych ludzi do doskonalenia własnych umiejętności językowych i wokalnych oraz popularyzację języka i kultury niemieckiej. Mieliśmy okazję podziwiać kunszt wokalny i charyzmę sceniczną uczennicy klasy 3ka Marleny Golińskiej, której akompaniował uczeń tej samej klasy Jakub Syguła. Gratulujemy ciekawej interpretacji utworu!

 

Iwona Dybała

 


Koło geograficzno-historyczne zostało założone we wrześniu 2016 r. przez grupę dziewięciu uczniów naszej szkoły, tj.

 • Damiana Stachowskiego, Jakuba Sygułę i Jakuba Marciniaka z klasy III ka
 • Natalię Przytułę i Łukasza Urbaniaka z klasy II ka
 • Jakuba Sieczkę z klasy I ka
 • Julię Bartosiak, Klaudię Śpiewak i Karolinę Szczepaniak z klasy I ea.

Opiekunami Koła są Pani Barbara Banachowska i Pan Jacek Klimczak.

Koło integruje młodzież oraz pracowników szkoły wokół szeregu inicjatyw popularyzatorskich oraz stawia sobie za cele m.in. zachęcanie młodzieży do świadomego podróżowania i poznawania odwiedzanych miejsc, zgłębiania wiedzy krajoznawczej oraz propagowania jej w szerszym gronie.

Plany na ten rok były niezwykle ambitne. Zafascynowani odległymi krajami często zapominamy o tym co nas otacza, dlatego Wasi koledzy postanowili przybliżyć Wam historię Łodzi. Podczas wielu spotkań w ramach koła, przedstawiali swoje prezentacje na tablicy interaktywnej, ucząc się dla Was, aby jak najciekawiej przekazać informacje w terenie. Na początku maja odbyły się pierwsze próby. Przeszliśmy całą trasę szlifując umiejętności przewodnika. Początki były trudne. Przyglądaliśmy się detalom architektonicznym, poznawaliśmy historię rodów fabrykanckich, szukaliśmy w terenie doliny rzeki Łódki, czy odczytywaliśmy godzinę czasu miejscowego wykorzystując zegar słoneczny. Będąc na Placu Wolności odwiedziliśmy Muzeum Kanału. W zabytkowym owalnym zbiorniku na wodę deszczową, wybudowanym w 1926 roku z myślą o płukaniu sieci kanalizacyjnej w centrum miasta przemieszczaliśmy się z latarkami - strasząc się wzajemnie. Nawet szept był donośny.

Nadszedł dzień realizacji naszego projektu, do którego zgłosiło się sześć klas. 26 maja na wycieczkę wybrała się klasa Isa z wychowawczynią p. Teresą Bujak oraz Iea z p. Emilią Nurkiewicz. W miłej atmosferze i przy ciekawych opowieściach przewodników przeszliśmy od Starego Rynku przez Plac Wolności, ul. Pomorską i Wschodnią zatrzymując się przy tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu. Przy ulicy Franciszkańskiej obejrzeliśmy pałac Roberta Biedermanna oraz wysłuchaliśmy niezwykle tragicznej opowieści o jego rodzinie, mieszkającej u zbiegu ulic Północnej i Franciszkańskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się historia łódzkich browarów, założonych przez Karola Gottlieba Anstadta.

Odwiedziliśmy Park Staromiejski. Tu zatrzymaliśmy się przy pomniku Dekalogu, gdzie Julia opowiedziała o istniejącej przy ul Wolborskiej synagodze, o Litzmannstadt Gettcie. Pokazała nam właz, przez który widać płynącą Łódkę. Idąc parkową alejką rozpoznawaliśmy drzewa. Ostatnim punktem zwiedzania był drewniany kościół św. Józefa oraz pałac i fabryka Izraela Poznańskiego. Bywamy w Manufakturze bardzo często nie zwracając uwagi na ceglane mury budynków dawnej fabryki, a przecież pełniły one różne, ważne funkcje. Dzisiejszy hotel Andels – to dawna przędzalnia, Elektrownia – klub dyskotekowy, budynek straży pożarnej mieści lokal gastronomiczny z ogródkiem na dachu. Budynek dawnej wykańczalni jest dziś siedzibą innego bardzo ciekawego miejsca o charakterze kulturalnym: Muzeum Fabryki. Zgromadzone tutaj eksponaty przedstawiają historię imperium Izraela Poznańskiego.  To była wyjątkowa lekcja historii i geografii.

Opracowanie: p. Barbara Banachowska


 


23.05.2017 r. zaprosiliśmy uczniów trzecich klas z 4 gimnazjów łódzkich na wycieczkę pozwalającą poznać warunki pracy montera nawierzchni kolejowej. Na krańcówce tramwajowej na Zdrowiu gimnazjaliści mogli zobaczyć w działaniu  pracowników Zakładu Sieci i Torów MPK-ŁÓDŹ Sp. z o.o. wykonujących prace modernizacyjne torowiska. ZSP nr 5 w Łodzi oraz MPK-ŁÓDŹ Sp. z o.o. proponują rozpoczęcie nauki w zawodzie montera nawierzchni kolejowej, a później podjęcie pracy w Spółce.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego  >>>>>

 


Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w projekcie zainicjowanym przez Fundację Młodzieżowej - Dniu Przedsiębiorczości. W ramach XIV edycji programu nasi uczniowie odbywali jednodniowe praktyki  w wybranych przez siebie miejscach pracy, w tym roku w Sklepie Leroy Merlin Łódź. Udział w Dniu Przedsiębiorczości umożliwia zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy w danym miejscu i na danym stanowisku, dlatego zachęcam wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach programu.

opracowanie: p. Artur Filipowski


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w okresie wrzesień 2016 roku-czerwiec 2018 roku adresowany do uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 5 oraz Technikum nr 5.

 

Uczestnicy projektu biorą udział w następujących działaniach:


Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia zawodowe - 90 godzin rocznie,
 • język angielski zawodowy - 45 godzin rocznie
 • grupowe doradztwo zawodowe - 30 godzin rocznie.

Zajęcia odbywają się średnio po 3 godziny w tygodniu, jednakże organizacja zajęć jest ruchoma i dostosowywane będzie do możliwości oraz grafiku zajęć lekcyjnych uczniów. Zajęcia zawodowe będą przygotowywały uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej.

 

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, które organizowane są w systemie dyżurów przez 4-5 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w danym roku szkolnym. Uczniowie będą samodzielnie ustalają termin wizyty u doradcy zawodowego. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwój. i edukacyjnych. Stworzone zostaną podczas nich indywidualne programy rozwoju zawodowego.

 

Ponadto uczniowie korzystają z form wsparcia w postaci:

 • warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 8 godzin szkoleniowych, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w luźnej formie warsztatów.
 • praktyk zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin na ucznia. Uczeń za udział w praktykach otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto. Organizacja praktyk będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów - istnieje możliwość rozłożenia praktyk w czasie.

 

Zasady uczestnictwa w projekcie określa regulamin uczestnictwa w projekcie opublikowany poniżej. Wszelkich informacji w sprawie projektu udziela p. Ilona Rembek - sekretarz szkoły. Biuro Projektu mieszczące się w p. 219 i jest czynne w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego.


Harmonogramy i grafiki zajęć, konsultacji i warsztatów zamieszczone są poniżej. Wszelkie informacje dotyczące zmian lub przesunięć w harmonogramach lub grafikach publikowane są na bieżąco w dzienniku Librus przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

 • Grafik dyżurów indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego pobierz>>
 • Harmonogram zajęć dla uczestników

 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

 • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
 • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>