link do bip

 

 

09.01.2019 r. Rozpoczyna się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (9.01. - cz. praktyczna model "d", 10.01. - cz. pisemna, 11.01.-16.02. - cz. praktyczna model "w", "wk", "dk")
   

 

Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej -program rozwojowy ZSP5 w Łodzi” pobierz>>

 


Masz jedno życie - nie zmarnuj szansy!

W dniu 03 stycznia uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji w Łodzi warsztatach „Masz jedno życie - nie zmarnuj szansy.” W trakcie 1,5 godzinnego spotkania m.in. uczestniczyliśmy w dyskusji nt. uzależnień, braliśmy udział w ćwiczeniu umożliwiającym refleksję nt. możliwych konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz obejrzeliśmy wyreżyserowany przez p. Macieja Jankowskiego dokument, którego bohaterami są więźniowie Zakładu Karnego w Łowiczu odsiadujący wyroki  za przestępstwa popełnione w następstwie zażywania środków psychoaktywnych.

Podczas warsztatów organizator spotkania wskazał, że dla policji priorytetem jest profilaktyka a nie karanie. Przypomniał również, o czym KMP informowała w wakacje, że na przełomie lipca i sierpnia w naszym województwie w ciągu jednego tygodnia 10 osób zmarło na skutek zażycia tzw. dopalaczy.

Artur Filipowski

 

2019-01-03


HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA STYCZEŃ - LUTY 2019 R.

  • Część pisemna 10 stycznia 2019 r. (czwartek)

Kwalifikacja

Godzina

A.18.

10.00

A.22.

12.00

A.36.

12.00

A.44.

12.00

A.45.

14.00

B.30.

14.00

 

  • Część praktyczna

Kwalifikacja

Data

Godzina

A.22.

14 stycznia 2019 r.

09.00

A.35.

16 stycznia 2019 r.

09.00

A.36.

18 stycznia 2019 r.

09.00

A.44.

09 stycznia 2019 r.

09.00

A.45.

09 stycznia 2019 r.

13.00

B.29.

09 stycznia 2019 r.

13.00

B.30.

17 stycznia 2019 r.

09.00

 


 

Ważne informacje w sprawie zasad wypłaty stypendiów szkolnych

 

W związku z realizacją zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" Wydział Edukacji informuje, że w bieżącym roku szkolnym zadanie to realizowane jest z zachowaniem następujących zasad:

 

wszystkie decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium / zasiłku wydawane przez Wydział Edukacji kierowane są bezpośrednio do wnioskodawców (rodziców/ opiekunów prawnych / pełnoletnich uczniów) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;

  • do uzupełnienia dokumentów w Wydziale Edukacji wnioskodawcy wzywani są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
  • w dniach 2 stycznia - 30 stycznia 2019 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2 b, 94 030 Łódź kserokopie faktur, potwierdzających dokonanie zakupów, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ o wydatkach kwalifikowanych;

wnioskodawcy składają ww. faktury w zaklejonych kopertach opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz numerem szkoły, do której uczęszcza dziecko.

 

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  szkołą sukcesu!

 

Szanowni Państwo,

W najnowszym zestawieniu przyrostu wiedzy w łódzkich technikach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi po raz kolejny odnotował znaczący progres w porównaniu do roku ubiegłego.

 

Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) jest to parametr oceniający pracę szkoły. Wylicza się go na podstawie zestawienia wyników uczniów przyjmowanych do klasy pierwszej i wyników osiągniętych przez tych uczniów na egzaminie maturalnym. Szkoła może być oceniona jako: „niewykorzystanych szans”, „wymagająca pomocy”, „wspierająca”, „sukcesu”.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, na przestrzeni wielu lat poczyniliśmy ogromne postępy, co widoczne jest w wynikach uczniów kończących naszą szkołę oraz pozycji naszej szkoły na tle łódzkich techników.

 

Pięć lat temu klasyfikowani byliśmy jako szkoła wymagająca pomocy, w kolejnych latach wskaźnik EWD dla naszej szkoły systematycznie wzrastał, co przełożyło się na klasyfikowanie ZSP nr 5 jako szkoły wspierającej. Aktualnie możemy poinformować, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi jest szkołą SUKCESU!

 

 

 


 

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE

 


 

JESTEŚMY DUMNI!

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2018

Egzamin pisemny

Zdawalność w %

W szkole

Powiecie

Województwie

Kraju

Język polski

100,0

97,0

97,3

97,0

Matematyka

90,5

83,7

82,5

83,0

Język angielski

97,6

96,9

95,8

96,0

Język francuski

100,0

100,0

98,4

98,0


Zestawienie uwzględnia zdających, którzy przystąpili po raz pierwszy do wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w maju 2018


NOWE MOŻLIWOŚCI!

STYPENDIUM DLA MONTERA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie monter nawierzchni kolejowej będą mieli możliwość otrzymania od MPK - Łódź sp. z o.o. stypendium.


Zapraszamy do nauki w zawodzie. 

NOWY PATRONAT W ZSP 5

 

ZSP nr 5 w Łodzi podpisał umowę patronacką z Auchan Polska sp. z o.o.. Patronatem zostanie objęta w roku szkolnym 2018/2019 pierwsza klasa Branżowej Szkoły I stopnia, kształcąca w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej klasy odbywający zajęcia praktyczne w sklepach Auchan będą otrzymywali miesięczne stypendium w wysokości 270 zł.

 


 

Auchan Łódź Manufakura otrzymała wyróżnienie w szóstej edycji konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”.

 

  

 


 

 


Uczestniczymy w programie edukacyjnym GIODO dla szkół

„Twoje dane – Twoja sprawa”


 


Szanowni Państwo, chcemy podzielić się z Państwem naszym sukcesem edukacyjnym.
Informujemy, że po ogłoszeniu wskaźników EWD jesteśmy na 4-tym miejscu wśród łódzkich techników!

Czytaj więcej>>

 

4 ZSP 5 EWD z przedmiotów  humanistycznych EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Łącznie
4,0   szkoła sukcesu 1,7   szkoła wspierająca 5,7

 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

  • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
  • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>