link do bip

24.05.2017 r.

Dzień otwartych drzwi, godz. 16.00 - 18.00

 

 

26.05.2017 r.

Wydawanie  dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 roku


 

Gdy zdarzy się wypadek kolejowy to do usunięcia jego skutków wyjeżdża brygada Pociągu Ratownictwa Technicznego. Właśnie z urządzeniami służącymi do usuwania skutków wykolejeń uczniowie kl.3Ka zapoznali się podczas wycieczki technicznej na stację Łódź Kaliska dn. 10.05.2017r.

 

Szczególnie zainteresowały ich żurawie do podnoszenia 120-tonowych lokomotyw oraz „czołg” czyli pojazd gąsienicowy służący do odciągania na pobocze zniszczonych pojazdów kolejowych. Uczniowie weszli do czołgu, a uczennice chętniej obejrzały pomieszczenia socjalne pracowników. Przy okazji uczniowie pomogli ręcznie przetoczyć wagon techniczny – wszyscy byli zadowoleni.

opracowanie: pani B. Miller - Urbaniak


 Zakończenie roku szkolnego klas IV


2017-04-27


Konkurs Recytatorski


21 kwietnia 2017 r., w piątek, odbyło się w naszej szkole rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego (to już V Edycja!). W tym roku uczestnicy prezentowali poezję Marka Czuku, bo to jego twórczości poświęcony był konkurs. Autor był specjalnym gościem i z dużym zainteresowaniem przysłuchiwał się interpretacji swych wierszy.

 

I miejsce zajął Dominik Suwała z klasy 4ka,

II miejsce ex aequo zajęły: Karolina Stolarek 4ha i Natalia Malinowska 3ea,

III miejsce ex aequo zajęli: Natalia Szustak 3ea i Rafał Barański 3ka.

 

Zostały przyznane również wyróżnienia, otrzymały je:

Katarzyna Kopczyńska 4ha oraz Julia Zawadzka 2ea.

 

Marek Czuku poprowadził także literackie warsztaty, na których młodzież m.in. rozmawiała o poezji, bawiła się w tworzenie własnych wierszy, przyglądała różnym rozwiązaniom i błędom poetyckim, a także prezentowała swoje utwory.

Monika Klukas


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przeprowadził remont makiety sterowania ruchem kolejowym wykorzystywanej do prowadzenia zajęć zawodowych dla uczniów klas Technikum nr 5 kształcących się w zawodzie technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych. Remont ten został sfinansowany ze środków przekazanych jako darowizna przez Fundację Grupy PKP oraz ze środków przekazanych przez Radę Rodziców przy ZSP nr 5 w Łodzi. Ponadto zakupiono nowy tabor, w tym skład pasażerski i towarowy, a także elementy makiety np. tarcze i semafory.Miło mi poinformować, że nasza uczennica - Natalia Przytuła z klasy II ka zwyciężyła w wojewódzkim konkursie „Wiedzy o Krwiodawstwie i Krwiolecznictwie”, organizowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.


Barbara Banachowska

 


Drodzy Uczniowie!

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom świetnych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej. Dzisiaj odebraliśmy świadectwa i poznaliśmy wyniki i jesteśmy bardzo dumni z Waszych osiągnięć. Szczególnie gratulujemy klasom, które uzyskały najwyższe wyniki tj.;
4ha z kwalifikacji A.22,
4ea z kwalifikacji A.36,
3ka z kwalifikacji A.44.
Zapraszamy po odbiór świadectw do sekretariatu uczniowskiego.


XII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

 

29 marca 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się
XII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ zatytułowany w tym roku „Polski Przedsiębiorca wobec wyzwań   XXI wieku”.

W rozgrywkach szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego ZSP nr 5 reprezentowały dwie drużyny. Magdalena, Julia i Klaudia z klasy Iea oraz Dominika, Katarzyna i Zuzanna z klasy IIea. Oba zespoły zaprezentowały się dobrze, jednak zabrakło kilku punktów by znaleźć się w gronie finalistów. Serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów i zachęcamy do reprezentowania szkoły podczas kolejnych edycji turnieju.

Opracowanie: Artur FilipowskiEliminacje dzielnicowe w piłkę siatkową chłopców

 

W dniach 21-22 luty odbyły się eliminacje dzielnicowe w piłkę siatkową chłopców. Już pierwszy mecz pokazał umiejętności naszej drużyny. Zwyciężyliśmy w wyrównanym pojedynku z gospodarzami. Do następnego etapu turnieju przeszliśmy w doskonałych humorach, z I miejsca w grupie.

 

Opracowanie: Dobiesław Litkowski

Zdjęcia: Paweł Wacławek

 

 


 

III miejsce w Turnieju EURO Cash


W dniu 15.03.2017 roku w VI LO odbył się II Turniej EURO CASH organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Gra EURO CASH to pierwsza, całkowicie polska, gra edukacyjno-rozrywkowa, która przez świetną zabawę rozwija inteligencję emocjonalną, odpowiadającą m.in. za podejmowanie decyzji finansowych. Nasi uczniowie, pod opieką p. Błażeja Bednarskiego zdobyli  w turnieju zaszczytne III miejsce. Adrian Klimczak zdobył dla naszej drużyny maksymalną, możliwą do zdobycia, liczbę punktów. Pozostali uczestnicy to: Cierpikowska Gabriela, Matusiak Katarzyna, Dobrosz Kamila i Nowakowska Dominika

Gratulujemy.

Opracowanie: p. Błażej Bednarski


 

„Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”


W dniu 8.02 .2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Ogarnij Gegrę z Uniwersytetem Łódzkim”. Obejmują one 12 wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu nauk geograficznych i mają na celu przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. Na pierwszym z nich „O tym czy Ziemia naprawdę obiega Słońce” oraz „Ruchy Ziemi i ich następstwa” uczestniczyło 5 uczniów klas II ka i III ka. Wszyscy otrzymali specjalnie przygotowane maturalne materiały ćwiczeniowe i w miłej atmosferze próbowali swych sił w rozwiązywaniu zadań. Kolejne spotkanie odbędzie się w środę i jest bezpłatne. Wszystkich chętnych, którzy chcą przystąpić do egzaminu z rozszerzonej geografii zachęcam do uczestnictwa w tych zajęciach.

Oto tematy kolejnych wykładów:

 • 15.02. O liczeniu ludzi i sprawach damsko-męskich. Współczesne problemy demograficzne świata - prof. Anna Janiszewska
 • 22.02. O wodzie, która znika pod ziemią. Rodzaje wód podziemnych i zmiany ich zasobów wywołane działalnością człowieka - dr Przemysław Tomalski
 • 01.03. O ciemnej stronie mocy. Przyczyny i przebieg konfliktów na świecie - prof. Marek Barwiński
 • 08.03. O najlepszych miejscach na biznes kiedyś i dzisiaj.

Opracowanie: Barbara Banachowska


2017-02-08


Przystań na dłuższą chwilę w ZSP nr 5!


W dn. 10 stycznia br. gościliśmy w Gimnazjum nr 6 w Łodzi, gdzie zostały zorganizowane Minitargi Edukacyjne. Zespół pasjonatów branży kolejowej, ekonomicznej i handlowej wraz ze swymi opiekunami włączył się w akcję promocyjną i zaprezentował ofertę kształcenia w ZSP nr 5. Nasi przyszli specjaliści przekonywali gimnazjalistów do podjęcia nauki w szkole zawodowej i zapraszali uczniów gimnazjum do odwiedzenia naszej szkoły podczas Dni Otwartych Drzwi, które odbędą się:

 

25.03. 2017 r. w godz. 10.00 – 12.00

 

24.05. 2017 r. w godz. 16.00 – 18.00

 

Zachęcamy do kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy:

 

Iwona Dybała


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w okresie wrzesień 2016 roku-czerwiec 2018 roku adresowany do uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 5 oraz Technikum nr 5.

 

Uczestnicy projektu biorą udział w następujących działaniach:


Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia zawodowe - 90 godzin rocznie,
 • język angielski zawodowy - 45 godzin rocznie
 • grupowe doradztwo zawodowe - 30 godzin rocznie.

Zajęcia odbywają się średnio po 3 godziny w tygodniu, jednakże organizacja zajęć jest ruchoma i dostosowywane będzie do możliwości oraz grafiku zajęć lekcyjnych uczniów. Zajęcia zawodowe będą przygotowywały uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej.

 

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, które organizowane są w systemie dyżurów przez 4-5 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w danym roku szkolnym. Uczniowie będą samodzielnie ustalają termin wizyty u doradcy zawodowego. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwój. i edukacyjnych. Stworzone zostaną podczas nich indywidualne programy rozwoju zawodowego.

 

Ponadto uczniowie korzystają z form wsparcia w postaci:

 • warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 8 godzin szkoleniowych, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w luźnej formie warsztatów.
 • praktyk zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin na ucznia. Uczeń za udział w praktykach otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto. Organizacja praktyk będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów - istnieje możliwość rozłożenia praktyk w czasie.

 

Zasady uczestnictwa w projekcie określa regulamin uczestnictwa w projekcie opublikowany poniżej. Wszelkich informacji w sprawie projektu udziela p. Ilona Rembek - sekretarz szkoły. Biuro Projektu mieszczące się w p. 219 i jest czynne w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego.


Harmonogramy i grafiki zajęć, konsultacji i warsztatów zamieszczone są poniżej. Wszelkie informacje dotyczące zmian lub przesunięć w harmonogramach lub grafikach publikowane są na bieżąco w dzienniku Librus przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

 • Grafik dyżurów indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego pobierz>>
 • Harmonogram zajęć dla uczestników

 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

 • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
 • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>