link do bip

 

 

 

20.08.2019 r. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w ZSP 5 cz. ustna - 20 sierpnia godz. 09.00,  cz. pisemna - 20 sierpnia godz.09.00)
   
30.08.2019 r
Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

 

 

Termin egzaminów poprawkowych dla uczniów ZSP 5
 • matematyka 26 sierpnia 2019 r., godz. 8.30
 • język polski 27 sierpnia 2019 r. godz. 08.30
 • język angielski 27 sierpnia 2019 r. godz. 08.30
 • zarządzanie taborem kolejowymi 27 sierpnia 2019 r. godz. 08.30
 • pracownia sprzedaży 27 sierpnia 2019 r. godz. 08.30

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi informuje, że zgodnie z terminarzem rekrutacji osoby, które znajdą się na wstępnej liście kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych nr 5 w Łodzi (ogłoszenie listy 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00) mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając w tej placówce komplet dokumentów, na który składają się:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/szkoły gimnazjalnej,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
 • oryginał zaświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do nauki w wybranym zawodzie.

Wymienione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie uczniowskim w siedzibie szkoły.

W dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 zostanie podana do publicznej wiadomości ostateczna lista kandydatów przyjętych do ZSP nr 5 w Łodzi.

 


 

Stypendia fundatorów
Uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodach technik transportu kolejowego, technik budowy dróg  i mostów kolejowych, sprzedawca oraz monter nawierzchni kolejowej mogą ubiegać się o stypendia fundatorów. Regulaminy stypendialne PKP PLK, PKP Cargo, Auchan sp. z o.o. oraz MPK sp. z o.o. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi w zakładce dokumenty.

 


Dzień otwartych drzwi 2019-05-15

 


 

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych


2019-04-30


Regulamin konkursu "OBIEKTYWnie o zawodzie" pobierz>>

 


 

 

W dniu 28 marca br. w łódzkiej siedzibie WODN odbyła się druga edycja Turnieju Gwiaździstej Eskadry na poziomie województw: łódzkiego i mazowieckiego. W konkursie startowały trzyosobowe zespoły, które rywalizowały w trzech lotniczych grach planszowych: Obrona Lwowa - 1920, Obrona Warszawy - 1939 i Dywizjon 303 - bitwa o Anglię. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Natalia Przytuła, Łukasz Urbaniak i Bartłomiej Mnich zajęła dobre, piąte miejsce w doborowej stawce drużyn wśród których byli zeszłoroczni finaliści rywalizacji krajowej z Dęblina.

Jacek Klimczak

 


25 marca 2019 r. klasa IV ka pojechała na wycieczkę do Warszawy.


„Wspomnienia i wyobrażenia urzeczywistniają się w ciszy.”

(William Wharton)

 

Najpierw odwiedziliśmy Stare Powązki. W tej Krainie Ciszy podziwialiśmy starą architekturę zabytkowych nagrobków. Zwiedziliśmy katakumby i Aleję Zasłużonych założoną w 1925 roku, w której pierwszym znanym pochowany Polakiem był Władysław Reymont. Leżą tam też m.in. tacy artyści jak: Leopold Staff, Jan Kiepura, Dobiesław Damięcki, Maria Dąbrowska.

Zapaliliśmy znicz na grobie jednego z największych polskich poetów - niezłomnego Zbigniewa Herberta, zatrzymaliśmy się przy światowej sławy reżyserze Krzysztofie Kieślowskim…

Ale największe wzruszenia wywołała wędrówka, jaką odbyliśmy po Wojskowych Powązkach.


„Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało

Wielkie sprawy głupią miłością.”

(Krzysztof Kamil Baczyński)

 

Celem tej wycieczki był grób Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo to do niego postanowiła pojechać klasa IV ka, gdy na lekcji poznawała jego losy, młodzieńcze plany i pierwszą a zarazem ostatnią miłość – Barbarę Drapczyńską.

Zmówiliśmy modlitwę nad grobami bohaterów „Kamieni na szaniec”: Rudego, Alka i Zośki. Byliśmy u Jana Zumbacha – bohatera Dywizjonu 303. Odwiedziliśmy żołnierzy Wyklętych- Łupaszkę (Bartek Mnich opowiadał o jego losach) i to tragiczne miejsce, jakim jest Łączka.

To był ważny dzień.

(Monika Klukas, Jacek Klimczak)


XXV Targi - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR

 

W ramach zajęć z zakresu kształcenia zawodowego uczestniczyliśmy w kolejnej edycji organizowanych w Łodzi od 1995 r. targach promujących regiony turystyczne Polski. Uczniowie klas o profilu technik handlowiec i technik ekonomista mieli możliwość zobaczyć i przeanalizować jakie działania z zakresu promocji sprzedaży podejmują podmioty gospodarcze, organizacje turystyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Łącząc naukę z wypoczynkiem poznawaliśmy walory turystyczne kolejnych regionów Polski, uczestniczyliśmy w przygotowanych przez wystawców konkursach, warsztatach rękodzieła oraz próbowaliśmy regionalnych specjałów.

Artur FilipowskiŁódzkie Targi Edukacyjne 2019

 

 

Zapraszamy na Dni Otwartych Drzwi:

 • 15 maja 2019 r. godz. 16.00 - 18.00
 • 01 czerwca 2019 r. godz. 10.00 - 12.00

 

 

W dniu 28.02.2019 r. odbyło się spotkanie z członkiem antykomunistycznej tajnej organizacji działającej w murach naszej szkoły - Andrzejem Szletyńskim. Nasz bohater urodził się w Łodzi w 1932 roku. W czasie wojny wraz z matką i rodzeństwem wysiedlony do G.G. Ojciec został zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Matka i ciotka zginęły podczas Powstania Warszawskiego.

W maju 1945 r. pan Andrzej wraz z bratem Stanisławem wrócił do Łodzi do ograbionego przez Niemców mieszkania i rozpoczyna naukę w XV Gimnazjum Męskim, a w 1949 r. wstąpił do niepodległościowej tajnej organizacji Związku Białej Tarczy, której założycielką była Alicja Perz, uczennica tej samej szkoły i jego przyszła żona. W czerwcu 1950 r. organizacja została rozbita przez aresztowania jej członków przez WUBP. Poddani okrutnemu śledztwu zostali skazani wyrokami Wojskowego Sądu Rejonowego na wieloletnie więzienie. Pan Andrzej skazany na 15 lat był więziony w Łodzi, Rawiczu i Jaworznie. Zwolniony na mocy amnestii w 1954 roku. Później powołany do służby w Wojskowym Korpusie Górniczym - pracował w kopalni Zabrze - Wschód. Aż do 1989 r. inwigilowany przez UB i SB, miał trudności ze znalezieniem pracy zgodnej ze swym wykształceniem (był technikiem chemikiem) oraz awansem w ŁZF Polfa. Dopiero w 2007r, został mianowany na stopień podporucznika. Młodzież z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała wspomnień kombatanta, a po spotkaniu wraz z weteranem zwiedziła pracownie w których nauki pobierał nasz szacowny gość.

Jacek Klimczak

 


100 dni przed maturą …

 

 

„Minęła studniówka, czas ucieka i matura coraz bliżej,

już niedługo, coraz bliżej, już za chwilę…” (źródło:Czerwone gitary)


W czwartek 17 stycznia grupa uczniów z kl. 3ea wzięła udział w finale konkursu „Europa na naszych ulicach”  organizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Grupa o nazwie „Łódź Express” zaprezentowała w Warszawie swój projekt i odpowiadała na pytania jurorów.  Szacowne jury  w składzie Dyrektor Fundacji Maria Holzer, reżyserka filmowa Kinga Dębska, pisarka i dziennikarka Anna Dziewit-Meller  oceniało prace 10 zespołów. Poziom prac był bardzo wysoki i konkurencja duża! Nasza grupa wypadła super! Wyniki konkursu wkrótce! Trzymajcie kciuki za ich wyjazd do Brukseli!

Renata SzczepańskaRegulamin uczestnictwa w Projekcie „Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej -program rozwojowy ZSP5 w Łodzi” pobierz>>


 

Masz jedno życie - nie zmarnuj szansy!

W dniu 03 stycznia uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji w Łodzi warsztatach „Masz jedno życie - nie zmarnuj szansy.” W trakcie 1,5 godzinnego spotkania m.in. uczestniczyliśmy w dyskusji nt. uzależnień, braliśmy udział w ćwiczeniu umożliwiającym refleksję nt. możliwych konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz obejrzeliśmy wyreżyserowany przez p. Macieja Jankowskiego dokument, którego bohaterami są więźniowie Zakładu Karnego w Łowiczu odsiadujący wyroki  za przestępstwa popełnione w następstwie zażywania środków psychoaktywnych.

Podczas warsztatów organizator spotkania wskazał, że dla policji priorytetem jest profilaktyka a nie karanie. Przypomniał również, o czym KMP informowała w wakacje, że na przełomie lipca i sierpnia w naszym województwie w ciągu jednego tygodnia 10 osób zmarło na skutek zażycia tzw. dopalaczy.

Artur Filipowski

 

2019-01-03Ważne informacje w sprawie zasad wypłaty stypendiów szkolnych

 

W związku z realizacją zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" Wydział Edukacji informuje, że w bieżącym roku szkolnym zadanie to realizowane jest z zachowaniem następujących zasad:

 

wszystkie decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium / zasiłku wydawane przez Wydział Edukacji kierowane są bezpośrednio do wnioskodawców (rodziców/ opiekunów prawnych / pełnoletnich uczniów) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;

 • do uzupełnienia dokumentów w Wydziale Edukacji wnioskodawcy wzywani są drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru;
 • w dniach 2 stycznia - 30 stycznia 2019 r. wnioskodawcy składają w Wydziale Edukacji ul. Krzemieniecka 2 b, 94 030 Łódź kserokopie faktur, potwierdzających dokonanie zakupów, zgodnie z informacją umieszczoną na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/ o wydatkach kwalifikowanych;

wnioskodawcy składają ww. faktury w zaklejonych kopertach opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz numerem szkoły, do której uczęszcza dziecko.

 

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  szkołą sukcesu!

 

Szanowni Państwo,

W najnowszym zestawieniu przyrostu wiedzy w łódzkich technikach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi po raz kolejny odnotował znaczący progres w porównaniu do roku ubiegłego.

 

Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) jest to parametr oceniający pracę szkoły. Wylicza się go na podstawie zestawienia wyników uczniów przyjmowanych do klasy pierwszej i wyników osiągniętych przez tych uczniów na egzaminie maturalnym. Szkoła może być oceniona jako: „niewykorzystanych szans”, „wymagająca pomocy”, „wspierająca”, „sukcesu”.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli, na przestrzeni wielu lat poczyniliśmy ogromne postępy, co widoczne jest w wynikach uczniów kończących naszą szkołę oraz pozycji naszej szkoły na tle łódzkich techników.

 

Pięć lat temu klasyfikowani byliśmy jako szkoła wymagająca pomocy, w kolejnych latach wskaźnik EWD dla naszej szkoły systematycznie wzrastał, co przełożyło się na klasyfikowanie ZSP nr 5 jako szkoły wspierającej. Aktualnie możemy poinformować, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi jest szkołą SUKCESU!

 

 

 


 

DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE

 


 

JESTEŚMY DUMNI!

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2018

Egzamin pisemny

Zdawalność w %

W szkole

Powiecie

Województwie

Kraju

Język polski

100,0

97,0

97,3

97,0

Matematyka

90,5

83,7

82,5

83,0

Język angielski

97,6

96,9

95,8

96,0

Język francuski

100,0

100,0

98,4

98,0


Zestawienie uwzględnia zdających, którzy przystąpili po raz pierwszy do wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych oraz przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w maju 2018


NOWE MOŻLIWOŚCI!

STYPENDIUM DLA MONTERA NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ


W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie monter nawierzchni kolejowej będą mieli możliwość otrzymania od MPK - Łódź sp. z o.o. stypendium.


Zapraszamy do nauki w zawodzie. 

NOWY PATRONAT W ZSP 5

 

ZSP nr 5 w Łodzi podpisał umowę patronacką z Auchan Polska sp. z o.o.. Patronatem zostanie objęta w roku szkolnym 2018/2019 pierwsza klasa Branżowej Szkoły I stopnia, kształcąca w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej klasy odbywający zajęcia praktyczne w sklepach Auchan będą otrzymywali miesięczne stypendium w wysokości 270 zł.

 


 

Auchan Łódź Manufakura otrzymała wyróżnienie w szóstej edycji konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację”.

 

  

 


 

 


Uczestniczymy w programie edukacyjnym GIODO dla szkół

„Twoje dane – Twoja sprawa”


 


Szanowni Państwo, chcemy podzielić się z Państwem naszym sukcesem edukacyjnym.
Informujemy, że po ogłoszeniu wskaźników EWD jesteśmy na 4-tym miejscu wśród łódzkich techników!

Czytaj więcej>>

 

4 ZSP 5 EWD z przedmiotów  humanistycznych EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Łącznie
4,0   szkoła sukcesu 1,7   szkoła wspierająca 5,7

 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

 • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
 • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>