link do bip

26.06.2017 r.

godz.09.00

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.44., B.28

 

 

26.06.2017 r.

godz.13.00

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji  B.29

 

 

27.06.2017 r.

godz.09.00

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji  A.22

 

 

27-29.06.2017 r

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji A.18 (według harmonogramu)

 

 

29.06.2017 r.

godz.09.00

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji  B.30

 

Uczestniczymy w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”, Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

 


Dzień Sportu

 

W dniu 7 czerwca 2017 w naszej szkole został zorganizowany dzień sportu. 6-osobowe drużyny rywalizowały w 5 konkurencjach, które były zarazem eliminacjami awansu do finału. Do finału awansowało 6 zespołów, które musiały zmierzyć się ze sobą w 3 konkurencjach. Ostatecznie wygrała klasa 3ea. W tym dniu zostały także rozdane nagrody dla najlepszych zespołów biorących udział w Mistrzostwach Szkoły

w siatkówce dziewcząt ( I m. - III EA, II m. - II EA, III m. - I EA), siatkówce chłopców I m - I SA oraz piłce nożnej I m - II KA.

Wszystkim drużynom gratulujemy i zapraszamy do zabawy w następnym roku szkolnym.

Opracował: Tomasz Kaźmierczak

 

2017-06-07

fot. p. Błażej Bednarski


 

Podczas Podsumowania Ruchu Innowacyjnego ŁCDNiKP w dniu 08 czerwca 2017 r. nasz nauczyciel
Pan Błażej Bednarski otrzymał certyfikat Kreatora Kompetencji Społecznych.

Bardzo serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy Panu Błażejowi wielu sukcesów zawodowych.

 


 

Dni Języków Obcych 2017

Nie od dziś wiadomo, iż muzyka i rytm ułatwiają przyswajanie nowych słów i zwrotów. Metodę tę wypróbowali i potwierdzają uczniowie ZSP5, którzy wzięli udział w warsztatach z analizy tekstów popularnych piosenek obcojęzycznych i zapamiętywania ich treści poszerzając swój zasób słownictwa. Efekty pracy były widoczne na korytarzach, a także w czasie podsumowania Dni Języków podczas wspólnej zabawy w auli szkoły i konkursów poprowadzonych przez klasę 2ea. W konkursie znajomości tekstów obcojęzycznych utworów bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy 1ha, ale ponieważ wszystkie klasy przygotowały i zaśpiewały swoje utwory, wszyscy zasłużyli na słodkie upominki. Spotkanie zostało zakończone wspólnym śpiewaniem, a także nauką salsy i belgijki.

Dziękujemy za wkład pracy i gratulujemy pozytywnej energii zaangażowanym uczestnikom.

2ea i nauczyciele języków obcychFot. Konrad Dynowski 3ea


 

„Śpiewać każdy może, i to po niemiecku”

 

W dniu 10 lutego 2017r. odbyła się kolejna edycja  Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej, która miała na celu zachęcenie młodych ludzi do doskonalenia własnych umiejętności językowych i wokalnych oraz popularyzację języka i kultury niemieckiej. Mieliśmy okazję podziwiać kunszt wokalny i charyzmę sceniczną uczennicy klasy 3ka Marleny Golińskiej, której akompaniował uczeń tej samej klasy Jakub Syguła. Gratulujemy ciekawej interpretacji utworu!

 

Iwona Dybała

 


Koło geograficzno-historyczne zostało założone we wrześniu 2016 r. przez grupę dziewięciu uczniów naszej szkoły, tj.

 • Damiana Stachowskiego, Jakuba Sygułę i Jakuba Marciniaka z klasy III ka
 • Natalię Przytułę i Łukasza Urbaniaka z klasy II ka
 • Jakuba Sieczkę z klasy I ka
 • Julię Bartosiak, Klaudię Śpiewak i Karolinę Szczepaniak z klasy I ea.

Opiekunami Koła są Pani Barbara Banachowska i Pan Jacek Klimczak.

Koło integruje młodzież oraz pracowników szkoły wokół szeregu inicjatyw popularyzatorskich oraz stawia sobie za cele m.in. zachęcanie młodzieży do świadomego podróżowania i poznawania odwiedzanych miejsc, zgłębiania wiedzy krajoznawczej oraz propagowania jej w szerszym gronie.

Plany na ten rok były niezwykle ambitne. Zafascynowani odległymi krajami często zapominamy o tym co nas otacza, dlatego Wasi koledzy postanowili przybliżyć Wam historię Łodzi. Podczas wielu spotkań w ramach koła, przedstawiali swoje prezentacje na tablicy interaktywnej, ucząc się dla Was, aby jak najciekawiej przekazać informacje w terenie. Na początku maja odbyły się pierwsze próby. Przeszliśmy całą trasę szlifując umiejętności przewodnika. Początki były trudne. Przyglądaliśmy się detalom architektonicznym, poznawaliśmy historię rodów fabrykanckich, szukaliśmy w terenie doliny rzeki Łódki, czy odczytywaliśmy godzinę czasu miejscowego wykorzystując zegar słoneczny. Będąc na Placu Wolności odwiedziliśmy Muzeum Kanału. W zabytkowym owalnym zbiorniku na wodę deszczową, wybudowanym w 1926 roku z myślą o płukaniu sieci kanalizacyjnej w centrum miasta przemieszczaliśmy się z latarkami - strasząc się wzajemnie. Nawet szept był donośny.

Nadszedł dzień realizacji naszego projektu, do którego zgłosiło się sześć klas. 26 maja na wycieczkę wybrała się klasa Isa z wychowawczynią p. Teresą Bujak oraz Iea z p. Emilią Nurkiewicz. W miłej atmosferze i przy ciekawych opowieściach przewodników przeszliśmy od Starego Rynku przez Plac Wolności, ul. Pomorską i Wschodnią zatrzymując się przy tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu. Przy ulicy Franciszkańskiej obejrzeliśmy pałac Roberta Biedermanna oraz wysłuchaliśmy niezwykle tragicznej opowieści o jego rodzinie, mieszkającej u zbiegu ulic Północnej i Franciszkańskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się historia łódzkich browarów, założonych przez Karola Gottlieba Anstadta.

Odwiedziliśmy Park Staromiejski. Tu zatrzymaliśmy się przy pomniku Dekalogu, gdzie Julia opowiedziała o istniejącej przy ul Wolborskiej synagodze, o Litzmannstadt Gettcie. Pokazała nam właz, przez który widać płynącą Łódkę. Idąc parkową alejką rozpoznawaliśmy drzewa. Ostatnim punktem zwiedzania był drewniany kościół św. Józefa oraz pałac i fabryka Izraela Poznańskiego. Bywamy w Manufakturze bardzo często nie zwracając uwagi na ceglane mury budynków dawnej fabryki, a przecież pełniły one różne, ważne funkcje. Dzisiejszy hotel Andels – to dawna przędzalnia, Elektrownia – klub dyskotekowy, budynek straży pożarnej mieści lokal gastronomiczny z ogródkiem na dachu. Budynek dawnej wykańczalni jest dziś siedzibą innego bardzo ciekawego miejsca o charakterze kulturalnym: Muzeum Fabryki. Zgromadzone tutaj eksponaty przedstawiają historię imperium Izraela Poznańskiego.  To była wyjątkowa lekcja historii i geografii.

Opracowanie: p. Barbara Banachowska


 


23.05.2017 r. zaprosiliśmy uczniów trzecich klas z 4 gimnazjów łódzkich na wycieczkę pozwalającą poznać warunki pracy montera nawierzchni kolejowej. Na krańcówce tramwajowej na Zdrowiu gimnazjaliści mogli zobaczyć w działaniu  pracowników Zakładu Sieci i Torów MPK-ŁÓDŹ Sp. z o.o. wykonujących prace modernizacyjne torowiska. ZSP nr 5 w Łodzi oraz MPK-ŁÓDŹ Sp. z o.o. proponują rozpoczęcie nauki w zawodzie montera nawierzchni kolejowej, a później podjęcie pracy w Spółce.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego  >>>>>

 


Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w projekcie zainicjowanym przez Fundację Młodzieżowej - Dniu Przedsiębiorczości. W ramach XIV edycji programu nasi uczniowie odbywali jednodniowe praktyki  w wybranych przez siebie miejscach pracy, w tym roku w Sklepie Leroy Merlin Łódź. Udział w Dniu Przedsiębiorczości umożliwia zdobycie wiedzy na temat specyfiki pracy w danym miejscu i na danym stanowisku, dlatego zachęcam wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach programu.

opracowanie: p. Artur Filipowski


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w okresie wrzesień 2016 roku-czerwiec 2018 roku adresowany do uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 5 oraz Technikum nr 5.

 

Uczestnicy projektu biorą udział w następujących działaniach:


Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia zawodowe - 90 godzin rocznie,
 • język angielski zawodowy - 45 godzin rocznie
 • grupowe doradztwo zawodowe - 30 godzin rocznie.

Zajęcia odbywają się średnio po 3 godziny w tygodniu, jednakże organizacja zajęć jest ruchoma i dostosowywane będzie do możliwości oraz grafiku zajęć lekcyjnych uczniów. Zajęcia zawodowe będą przygotowywały uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej.

 

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, które organizowane są w systemie dyżurów przez 4-5 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w danym roku szkolnym. Uczniowie będą samodzielnie ustalają termin wizyty u doradcy zawodowego. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwój. i edukacyjnych. Stworzone zostaną podczas nich indywidualne programy rozwoju zawodowego.

 

Ponadto uczniowie korzystają z form wsparcia w postaci:

 • warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 8 godzin szkoleniowych, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w luźnej formie warsztatów.
 • praktyk zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin na ucznia. Uczeń za udział w praktykach otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto. Organizacja praktyk będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów - istnieje możliwość rozłożenia praktyk w czasie.

 

Zasady uczestnictwa w projekcie określa regulamin uczestnictwa w projekcie opublikowany poniżej. Wszelkich informacji w sprawie projektu udziela p. Ilona Rembek - sekretarz szkoły. Biuro Projektu mieszczące się w p. 219 i jest czynne w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego.


Harmonogramy i grafiki zajęć, konsultacji i warsztatów zamieszczone są poniżej. Wszelkie informacje dotyczące zmian lub przesunięć w harmonogramach lub grafikach publikowane są na bieżąco w dzienniku Librus przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

 • Grafik dyżurów indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego pobierz>>
 • Harmonogram zajęć dla uczestników

 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

 • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
 • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>