link do bip


 

18.02.2018 r.

ostateczny termin zgłaszania deklaracji przez uczniów/ absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec-lipiec 2018 roku

 

Uwaga!

zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożenia deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 r.

 

 

 

„Karnawał zwierząt”- wyniki konkursu fotograficzno-filmowego.


Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłanie prac i gratulujemy wygranych!

Oto wyniki konkursu:

Część fotograficzna:

1 miejsce  Sylwia Jakubowska kl. 2ha

2 miejsce  Bartosz Tyl kl. 3ka

3 miejsce  Patrycja Matusiak kl. 3ea i Klaudia Śpiewak kl. 2ea

Część filmowa:

1 miejsce  Justyna Piątkowska kl. 4ea

2 miejsce  Sylwia Jakubowska kl. 2ha


Zdjęcia z komentarzami oraz filmy można zobaczyć na stronie szkoły oraz naszym facebooku. Zapraszamy!

Teresa Bujak i Renata Szczepańska
 

Regulamin konkursu fotograficznego "Karnawał zwierząt" pobierz>>
Regulamin Szkolnego Konkursu „Mistrz w zawodzie” pobierz>>Doskonalimy umiejętności zawodowe u pracodawców

 

W ferie rozpoczęliśmy kolejny etap praktyk zawodowych w ramach projektu „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”. Uczniowie, uczestnicy projektu, doskonalą swoje umiejętności zawodowe w biurach, salonach sprzedaży i na kolei. Miejsca i czas odbywania praktyk zawodowych uczniowie wybierali samodzielnie stosownie do własnych potrzeb i możliwości.

Pracodawcy najczęściej wybierani przez przyszłych sprzedawców, handlowców i ekonomistów:

 • sklepy: Żabka, Grot;
 • hipermarkety: Auchan w C.H Manufaktura i Tesco na ulicy Pojezierskiej, Leroy Merlin C.H Manufaktura;
 • salony sprzedaży: CCC, Monnari, Van Graaf.

Kolejarze odbywają praktykę zawodową w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi, ul. Tuwima 28, a  ekonomiści z klasy drugiej w biurach tego przedsiębiorstwa.

 


Lekcja w terenie

 

W dniu 24 listopada 2017 r. uczniowie klasy II ha uczestniczyli w szkoleniu z zakresu merchandisingu w salonie sprzedaży Auchan w Centrum Handlowym Manufaktura. Szkolenie poprowadziła pani Janina Michałowska - menedżer w firmie Auchan Polska S.A. Podczas szkolenia uczniowie poznali sposoby prezentacji oferty sprzedażowej stosowane w sieci hipermarketów Auchan, w szczególności obserwowali jak zachęcić przechodzącego obok placówki handlowej konsumenta do zainteresowania się i skorzystania z dostępnej w niej oferty.

Dodatkowo pani Janina Michałowska przedstawiła specyfikę pracy w handlu oraz wskazała uczniom możliwe ścieżki awansu zawodowego w sieci Auchan.


Dzień Ochrony Danych Osobowych


W dniach 24 - 25.01.2018r. w ZSP nr 5 obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych (DODO). Obchody przeprowadzono w ramach programu edukacyjnego: TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA, w którym uczestniczy również nasza szkoła. Programowi patronuje Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych (obchodzony 28.01.2018r. już po raz dwunasty) został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy - najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Na gruncie polskim problematyką ochrony danych osobowych i szerzej: prawa do prywatności zajmuje się ustawa o ochronie danych osobowych uchwalona 29.08.1997r.

Prawo do ochrony danych osobowych traktowane jest, jako prawo podstawowe we współczesnych społeczeństwach z powodu TRAGICZNYCH SKUTKÓW, jakie niewłaściwe używanie danych może spowodować.

Prawo chroni wszystkie „dane osobowe”, to znaczy wszelkie dane, które można powiązać z konkretną osobą. Mogą to być informacje w formie pisemnej, ZDJĘCIA, FILM czy nawet NAGRANIE DŹWIĘKOWE.

W ramach obchodów DODO w naszej szkole, uczniowie z kl. I ea  (W.Majewska, W.Szałamacha, Sz.Matusiak, N.Łukasiewicz, K.Szczepaniak, Z.Metelska) oraz kl. II ea (M. Zawadzka, K.Śpiewak, P.Skoczyńska, M.Płóciennikowski, B.Wachowski) wykonali  instalację pod nazwą: „Instalacja Zagrożeń i Galeria Praw”. Jej celem jest uświadomienie niebezpieczeństw, jakie wiążą się z niedostateczną dbałością o ochronę własnych danych osobowych i pobudzenie młodzieży do refleksji.

 

oprac. Anna Łoś


 


 

 


 

Wyniki uczniów startujących w Olimpiadach


Niezmiernie miło jest nam poinformować, że: Natalia Przytuła i Łukasz Urbaniak z klasy III KA startujący w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie uzyskali najwyższy wynik w Polsce!

Konrad Dynowski z klasy IV EA startujący w  II Olimpiadzie Statystycznej uzyskał jeden z najwyższych wyników w Polsce, wyższy od ponad 2500 uczestników olimpiady!

Ponadto:

Do kolejnego etapu II Olimpiady Statystycznej oprócz Konrada awansowały: Klaudia Śpiewak i Magdalena Zasada z klasy II EA.

Do kolejnego etapu Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych awansowali: Kacper Adamczewski, Klaudia Śpiewak i Magdalena Zasada z klasy II EA.

Do kolejnego etapu XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej awansowali: Kacper Adamczewski, Julia Bartosiak, Karolina Szczepaniak i Magdalena Zasada z klasy II EA.

Gratulujemy osiągniętego sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych etapach olimpiad.

Teresa Bujak

Artur Filipowski


 

Dzień Doradztwa Zawodowego – I co dalej…?

 

Uroczystość miała miejsce w dniu 28.11.17 r. Przebiegała w miłej atmosferze, a uczestniczyli w niej nasi entuzjaści, którzy wraz z opiekunami promowali kierunki kształcenia wśród uczniów gimnazjów, udzielali wyczerpujących odpowiedzi, doradzali młodszym kolegom, zachęcali ich do odwiedzenia naszej szkoły i kontynuowania edukacji w ZSP nr 5.

Spotkajmy się zatem Drodzy Gimnazjaliści – być może przyszli ekonomiści, kolejarze, handlowcy, sprzedawcy, monterzy nawierzchni kolejowej lub magazynierzy-logistycy podczas  Dni Otwartych Drzwi.

 

Kiedy? 

 • 07.04.2018 r.

Gdzie?

 • W szkole mieszczącej się w pięknym zabytkowym budynku, tuż obok Manufaktury - ZSP nr 5, ul. Drewnowska 88.

Po co?  

 • Zapoznacie się z ofertą edukacyjną  naszej szkoły,
 • porozmawiacie z  nauczycielami,
 • zwiedzicie sale lekcyjne,
 • poznacie przyszłych kolegów i koleżanki, którzy oprowadzą Was po szkolnych murach ZSP nr5, w których macie możliwość  znaleźć swoje miejsce.

Ze szczegółami możecie zapoznać się na stronie ZSP nr 5 w zakładce Dla Gimnazjalistów. Serdecznie zapraszamy!

Iwona Dybała 


Miło nam poinformować, ze nasza uczennica Natalia Przytuła otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018


Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Stypendium przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełnia przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
 • wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy kolejnych sukcesów!

 „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”

Bardzo nam miło, że praca Pani Teresy Bujak została zauważona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


 


 


Uczestniczymy w programie edukacyjnym GIODO dla szkół

„Twoje dane – Twoja sprawa”


 


Szanowni Państwo, chcemy podzielić się z Państwem naszym sukcesem edukacyjnym.
Informujemy, że po ogłoszeniu wskaźników EWD jesteśmy na 4-tym miejscu wśród łódzkich techników!

Czytaj więcej>>

 

4 ZSP 5 EWD z przedmiotów  humanistycznych EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Łącznie
4,0   szkoła sukcesu 1,7   szkoła wspierająca 5,7

 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w okresie wrzesień 2016 roku-czerwiec 2018 roku adresowany do uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 5 oraz Technikum nr 5.

 

Uczestnicy projektu biorą udział w następujących działaniach:


Zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia zawodowe - 90 godzin rocznie,
 • język angielski zawodowy - 45 godzin rocznie
 • grupowe doradztwo zawodowe - 30 godzin rocznie.

Zajęcia odbywają się średnio po 3 godziny w tygodniu, jednakże organizacja zajęć jest ruchoma i dostosowywane będzie do możliwości oraz grafiku zajęć lekcyjnych uczniów. Zajęcia zawodowe będą przygotowywały uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej.

 

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym, które organizowane są w systemie dyżurów przez 4-5 godzin tygodniowo przez 30 tygodni w danym roku szkolnym. Uczniowie będą samodzielnie ustalają termin wizyty u doradcy zawodowego. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwój. i edukacyjnych. Stworzone zostaną podczas nich indywidualne programy rozwoju zawodowego.

 

Ponadto uczniowie korzystają z form wsparcia w postaci:

 • warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 8 godzin szkoleniowych, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone są w luźnej formie warsztatów.
 • praktyk zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin na ucznia. Uczeń za udział w praktykach otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1800 zł. Organizacja praktyk będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów - istnieje możliwość rozłożenia praktyk w czasie.

 

Zasady uczestnictwa w projekcie określa regulamin uczestnictwa w projekcie opublikowany poniżej. Wszelkich informacji w sprawie projektu udziela p. Ilona Rembek - sekretarz szkoły. Biuro Projektu mieszczące się w p. 219 i jest czynne w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego.


Harmonogramy i grafiki zajęć, konsultacji i warsztatów zamieszczone są poniżej. Wszelkie informacje dotyczące zmian lub przesunięć w harmonogramach lub grafikach publikowane są na bieżąco w dzienniku Librus przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

 • Grafik dyżurów indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego pobierz>>
 • Harmonogram zajęć dla uczestników

 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

 • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
 • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>