link do bip

 


 

Uwaga absolwenci technikum!

 

W dniu 20 grudnia br. mija ostateczny termin zgłaszania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary" egzamin zawodowy) na sesję letnią 2017 roku.

 


Zapytanie ofertowe - dozorowanie budynku  i terenu szkoły  pobierz>>


Rajd śladami wolnego słowa w Łodzi

 

2016-11-21


 

Trochę inna lekcja geografii

18 listopada 2016 r. w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej na ul. Politechniki 3a w Łodzi młodzież klasy III ka i I ka uczestniczyła w spotkaniu, w ramach  18. Explorers Festival, Laboratorium Przygody. Energia pozyskiwana ze Słońca i wiatru, loty w stratosferę i nad górami , jak ubrać się ciepło idąc w góry – czyli odzież outdoorowa- to tematy wykładów i wizualizacji przedstawionych przez pracowników Politechniki Łódzkiej i zaproszonych gości – podróżników.

Opracowanie: p. B. Banachowska


Wycieczka klasy 3ea

 

W dniu 21.10.2016 r. klasa 3ea wybrała się na trzydniową wycieczkę w Karkonosze.
Głównym założeniem było zintegrowanie klasy z wychowawcą i spędzenie aktywnie wolnego czasu. W pierwszym dniu wspinaliśmy się na zamek Chojnik w Jeleniej Górze, następnie obejrzeliśmy Wodospad Podgórnej. Tego dnia przebyliśmy 11 km.
Dnia drugiego podjęliśmy wyzwanie pt. „Wdrapanie się na słynną Śnieżkę”. Lecz przed tym zwiedziliśmy Świątynię Wang. Na sam szczyt Śnieżki weszło 5 osób wraz z naszym wychowawcą P. Tomaszem Kaźmierczakiem.

Ostatniego dnia pojechaliśmy do Wrocławia, do Panoramy Racławickiej i na Stary Rynek. Obraz był majestatyczny i wart każdego spojrzenia. Zaś Rynek Wrocławski tworzył magiczny klimat. Ta wycieczka zbliżyła naszą klasę i stworzyła jedną wielką szczęśliwą rodzinę.

 

opracowanie: Joanna Juźwik


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi” w okresie wrzesień 2016 roku-czerwiec 2018 roku adresowany do uczniów klas drugich i trzecich ZSZ nr 5 oraz Technikum nr 5.

 

Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w następujących działaniach:


Zajęcia pozalekcyjne:

  • zajęcia zawodowe - 90 godzin rocznie,
  • język angielski zawodowy - 45 godzin rocznie.

Zajęcia odbywają się średnio po 3 godziny w tygodniu, jednakże organizacja zajęć jest ruchoma i dostosowywane będzie do możliwości oraz grafiku zajęć lekcyjnych uczniów. Zajęcia zawodowe będą przygotowywały uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych i rozwijały dodatkowe umiejętności nierealizowane w ramach podstawy programowej.

 

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym prowadzone w systemie dyżurów 4h tygodniowo przez 30 tygodni w danym roku szkolnym. Uczniowie będą samodzielnie ustalać termin wizyty u doradcy zawodowego. Doradca wspólnie z uczniem przeprowadzi diagnozę możliwości psychofizycznych uczniów, indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Stworzone zostaną podczas nich indywidualne programy rozwoju zawodowego.


Ponadto uczniowie skorzystają z:


Warsztatów tematycznych obejmujących zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną, poruszaniem się na rynku pracy oraz uzupełniające wiedzę z danego zawodu. Udział w warsztatach będzie dobrowolny. Uczniowie będą mogli zapisywać się do udziału w warsztacie z tematyki, która będzie w ich kręgu zainteresowań. Zajęcia odbywać się będą w soboty po 8 godzin szkoleniowych, średnio dwa razy w miesiącu. Zajęcia prowadzone będą w luźnej formie warsztatów.


Praktyk zawodowych u pracodawcy w wymiarze 150 godzin na ucznia. Uczeń za udział w praktykach otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto. Organizacja praktyk będzie dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów - istnieje możliwość rozłożenia praktyk w czasie.


Regulamin projektu pobierz>>


Formularze rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie uczniowskim.

 


 

 


Zapraszamy do odlądania filmu promocyjnego przygotowanego przez uczniów klasy 1ka


 


 

W ZSP nr 5 zakończyła się ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez pracowników Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z raportami z ewaluacji, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić.


Zapraszamy do lektury:

  • Raport z ewaluacji problemowej Technikum nr 5 pobierz>>
  • Raport z ewaluacji problemowej ZSZ nr 5 pobierz>>