Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Administrator:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi

ul. Drewnowska88

91-008 Łódź

Inspektor Ochrony Danych:

Monika Słupecka

e-mail: iod.zsp5@cuwo.lodz.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5, im. Króla Bolesława Chrobrego z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 88;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@zsp5lodz.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowej działalności szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f oraz art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania oraz przechowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi przez okres 50 lat od momentu zakończenia przetwarzania,
  5. właściciel danych ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody;
  6. właściciel danych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z woli podjęcia nauki w szkole,
  8. dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji podejmowanym przez Administratora, w tym profilowaniu.