Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Misja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5

Wspieranie ucznia w dążeniu do bycia uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem, świadomym uczestnikiem rynku pracy aktywnie biorącym udział w życiu społeczno-kulturowym.


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi to szkoła zawodowa posiadająca 100-letnią tradycję. To szkoła, której oferta edukacyjna wynika z potrzeb rynku pracy. Obecnie jest jedyną szkołą w regionie, która proponuje kształcenie w zawodach: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego oraz jedyną w Polsce kształcącą w zawodzie monter nawierzchni kolejowej. Nauka w tych atrakcyjnych zawodach odbywa się we współpracy z przedstawicielami branży kolejowej, co daje gwarancję zatrudnienia po zakończeniu procesu kształcenia.

Celem ZSP nr 5, szkoły zawodowej XXI wieku, jest przygotowanie absolwenta do sprawnego funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Aby ten cel zrealizować szkoła współpracuje z otoczeniem, w szczególności z lokalnymi i regionalnymi podmiotami gospodarczymi (pracodawcami) w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, dostosowania treści programów nauczania do zmian jakie zachodzą w gospodarce oraz wdrażania innowacji w zakresie kształtowania nowych umiejętności u uczniów szkoły (współpraca przy realizacji projektów).

ZSP nr 5 to miejsce szczególne, bezpieczne, przyjazne dla całej społeczności szkolnej, w którym dominują partnerskie relacje, wysoka kultura zachowania oraz szacunek wobec drugiego człowieka. To szkoła, w której uczniowie pod okiem doświadczonych nauczycieli, w nowocześnie wyposażonych pracowniach, nie tylko zdobywają kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy, ale też rozwijają swoje talenty i zainteresowania.

Місія Комплексу середніх шкіл № 5

Підтримати учня у прагненні бути чесною та відповідальною людиною, свідомим учасником ринку праці, активним учасником громадського та культурного життя.


Комплекс середніх школи (ZSP) № 5 у Лодзі – професійно-технічне училище зі 100-річною традицією. Це школа, чия освітня пропозиція виникає з потреб ринку праці. На даний момент це єдиний навчальний заклад в регіоні, який пропонує навчання за професіями: технік залізничного транспорту та технік-будівельник залізниць, і єдиний у Польщі навчальний заклад за професією монтера колії. Навчання цим привабливим професіям відбувається у співпраці з представниками залізничної галузі, що гарантує працевлаштування після завершення навчального процесу.

Мета ZSP № 5, професійного училища XXI століття – підготовка випускника до ефективної роботи на ринку праці, що динамічно розвивається. Для досягнення цієї мети школа співпрацює з оточенням, зокрема з місцевими та регіональними суб’єктами господарювання (роботодавцями) щодо організації практичного професійного навчання, зокрема огранізовує практичні заняття та професіну практику, адаптує зміст навчального плану до змін, що відбуваються в економіці, впроваджує інновацій у сфері професійного навчання, формує нові навички у школярів (співпраця у реалізації проектів).

ZSP № 5 – це особливе, безпечне та дружнє місце для всієї шкільної спільноти, де панують партнерські стосунки, висока культура поведінки та повага до інших людей. Це школа, де учні під керівництвом досвідчених викладачів, у сучасно обладнаних лабораторіях, не лише здобувають професійну кваліфікацію, яка потрібна на ринку праці, а й розвивають свої таланти та інтереси.


Kierunki kształcenia

5-letnie TECHNIKUM

 • technik handlowiec
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik transportu kolejowego
 • technik budownictwa kolejowego
 • technik logistyk
 • technik spedytor

Kształcąc się w technikum:

 • połączysz zdobywanie wiedzy ogólnej z wykształceniem zawodowym
 • zostaniesz przygotowany do matury i studiów wyższych
 • możesz uzyskać tytuł technika w wybranym zawodzie
 • nauczysz się posługiwać zawodowym językiem obcym
 • zapoznasz się z realiami rynku pracy poprzez kształcenie w pracowni symulacyjnej
 • spotkasz się z pracodawcami i odbędziesz praktyki zawodowe

3 – letnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • sprzedawca
 • magazynier-logistyk
 • monter nawierzchni kolejowej

Kształcąc się w branżowej szkole I stopnia:

 • połączysz zdobywanie wiedzy ogólnej z przygotowaniem zawodowym
 • zostaniesz przygotowany do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • otrzymasz możliwość zdobycia zawodu
 • po ukończeniu szkoły możesz podnosić swoje kwalifikacje kontynuując naukę w branżowej szkole II stopnia, w liceum dla dorosłych i na kursach kwalifikacyjnych

2 – letnia BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 • technik handlowiec
 • technik logistyk

Kształcąc się w branżowej szkole II stopnia:

 • kontynuujesz zdobywanie wiedzy ogólnej z przygotowaniem zawodowym
 • uzyskasz kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
 • przygotujesz się do egzaminu maturalnego
 • uzyskasz wykształcenie średnie branżowe

Напрямки підготовки

5-річний ТЕХНІКУМ

 • технік-торговець
 • технік-економіст
 • бухгалтер
 • технік залізничного транспорту
 • технік залізничного будівництва
 • технік-логістик
 • технік-експедитор

Навчаючись у технічному коледжі:

 • поєднаєш загальні знання з професійною освітою,
 • будеш готовий до випускних іспитів та навчання в університеті,
 • можеш отримати звання техніка за обраною професією
 • навчишся використовувати професійну іноземну мову
 • дізнаєшся про реалії ринку праці через навчання в симуляційній студії
 • познайомишся з роботодавцями та матимеш практику

3-річна ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ

 • продавець
 • складський робітик-логістик
 • монтер залізничної колії

Навчаючись у професійній школі І ступеня:

 • поєднаєш загальні знання з професійною підготовкою
 • будеш готовий до іспиту, який підтвердить вашу кваліфікацію в професії
 • матимеш можливість отримати професію
 • після закінчення навчання ви можете підвищити свою кваліфікацію, продовживши навчання в професійній школі другого ступеня, в ліцеї для дорослих та на 2-річних кваліфікаційних курсах

2-річна ПРОФЕСІЙНА ШКОЛА ІІ СТУПЕНЯ

 • технік-торговець
 • технік-логістики

Під час навчання у професійній школі ІІ ступеня:

 • продовжуєш здобувати загальні знання з професійною підготовкою
 • отримаєш професійну кваліфікацію за професією, якій навчають на рівні техніка
 • готуватуєшся до матури (іспиту на атестат зрілості)
 • отримаш середню професійну освіту