Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dokumenty

Statut szkoły

Misja i wizja szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły

Regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły

Regulamin przyznawania nagrody Rady Rodziców

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

PSO z matematyki

PSO z języka polskiego

PSO z języków obcych

Zasady uczęszczania na zajęcia dodatkowe

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Zasady ubiegania się o stypendium fundowanego przez PKP PLK S.A.

Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez MPK Łódź sp. z o.o.

Regulamin stypendiów naukowych w PKP CARGO S.A.

Regulamin staży zawodowych na stanowiskach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru w PKP CARGO S.A.

Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez AUCHAN

Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez SELGROS

Ogólne warunki ubezpieczenia  rok szkolny 2022/23

Regulamin programu stypendialnego fundowanego przez PKP Intercity