Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dokumenty

Statut szkoły

Misja i wizja szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Regulamin odbywania praktyki zawodowej

Regulamin odbywania zajęć praktycznych

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły

Regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły

Informacja o stroju i wyglądzie uczniów na terenie szkoły

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły

Procedura kontaktowania się z rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia demoralizacją

Regulamin przyznawania nagrody Rady Rodziców

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

PSO z matematyki

PSO z języka polskiego

PSO z języków obcych

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Zasady ubiegania się o stypendium fundowanego przez PKP PLK S.A.

Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez MPK Łódź sp. z o.o.

Regulamin stypendiów naukowych w PKP CARGO S.A.

Regulamin staży zawodowych na stanowiskach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru w PKP CARGO S.A.

Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez AUCHAN

Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez SELGROS

Ogólne warunki ubezpieczenia  rok szkolny 2023/24

Regulamin programu stypendialnego fundowanego przez PKP Intercity