Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Logowanie do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych w Łodzi na rok szkolny 2024/25 odbywa się za pośrednictwem strony nabor.pcss.pl/lodz

Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy naukę:
 1. w technikum w zawodzie
  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik transportu kolejowego
  • technik logistyk
  • technik spedytor
 2. w branżowej szkole I stopnia w zawodzie
  • sprzedawca
  • magazynier - logistyk

W procesie naboru uwzględniamy:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dodatkowe osiągnięcia
 • oraz oceny z czterech przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka, informatyka)

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych


Absolwentom branżowej szkoły I stopnia proponujemy naukę:
 1. w branżowej szkole II stopnia w zawodzie
  • technik handlowiec (dla absolwentów BS I st. w zawodzie sprzedawca)
  • technik logistyk (dla absolwentów BS I st. w zawodzie magazynier- logistyk)

Zasady naboru do BS II st. nr 5Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r.


Dokumenty wymagane przy przyjęciu do technikum  oraz BS I stopnia:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu
 • trzy fotografie
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie. Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski

Wykaz jednostek służby zdrowia, do których mogą zgłaszać się uczniowie w celu wykonania badań


UWAGA!

W pobliżu szkoły znajduje się bursa, w której osoby spoza Łodzi mogą zamieszkać na czas nauki poza domem.


Zapoznaj się również z prezentacją sal lekcyjnych