Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Logowanie do elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych w Łodzi na rok szkolny 2023/24 odbywa się za pośrednictwem strony lodzkie.edu.com.pl

Dla absolwentów szkoły podstawowej proponujemy naukę:
 1. w technikum w zawodzie
  • technik ekonomista
  • technik rachunkowości
  • technik transportu kolejowego
  • technik logistyk
  • technik spedytor
 2. w branżowej szkole I stopnia w zawodzie
  • sprzedawca
  • magazynier - logistyk

W procesie naboru uwzględniamy:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • dodatkowe osiągnięcia
 • oraz oceny z czterech przedmiotów (język polski, język obcy, matematyka, informatyka)
Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia proponujemy naukę:
 1. w branżowej szkole II stopnia w zawodzie
  • technik handlowiec (dla absolwentów BS I st. w zawodzie sprzedawca)
  • technik logistyk (dla absolwentów BS I st. w zawodzie magazynier- logistyk)

Zasady naboru do BS II st. w ZSP nr 5 w ŁodziZarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r.


Dokumenty wymagane przy przyjęciu do technikum  oraz BS I stopnia:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu
 • trzy fotografie
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie. Skierowania do lekarza medycyny pracy wydaje sekretariat uczniowski

Wykaz jednostek służby zdrowia, do których mogą zgłaszać się uczniowie w celu wykonania badań


UWAGA!

W pobliżu szkoły znajduje się bursa, w której osoby spoza Łodzi mogą zamieszkać na czas nauki poza domem.


Zapoznaj się również z prezentacją sal lekcyjnych