Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Monter nawierzchni kolejowej

Symbol cyfrowy zawodu: 711603

Opis zawodu

Monter nawierzchni kolejowej wykonuje prace związane z budową, naprawą oraz utrzymaniem nawierzchni kolejowej, w celu utrzymania ciągłości pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu. Wyżej wymienione prace mogą być wykonywane dla takich środków transportu jak tramwaj, metro oraz nawierzchnie szynowe dla środków transportu bliskiego. Monter nawierzchni kolejowej posługuje się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, które pozwalają określić i poprawić parametry toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami. Do jego czynności zawodowych należy również montaż i demontaż urządzeń linii kolejowych, będących wyposażeniem mostów o małej rozpiętości w przypadkach klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń. Monter nawierzchni kolejowej pracuje w terenie, na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w ruchu ciągłym. Prace torowe najczęściej są wykonywane na liniach kolejowych w czasie eksploatacji, często bez ograniczeń ruchu tramwajów, samochodów czy pociągów. Monter może wykonywać również swoje czynności zawodowe na dużych wysokościach czy rusztowaniach, szczególnie w czasie prac na obiektach mostowych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie monter nawierzchni kolejowej
  • TKO.01. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter nawierzchni kolejowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji TKO.01.:

  • wykonywania robót związanych z budową nawierzchni kolejowej;
  • wykonywania robót związanych z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni kolejowej i elementów podtorza;
  • wykonywania robót związanych z utrzymaniem wymaganych parametrów technicznych nawierzchni kolejowej.
Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie monter nawierzchni kolejowej oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie wyodrębnionej kwalifikacji.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji TKOL.01., a po ukończeniu szkoły uzyskuje dyplom monter nawierzchni kolejowej.