Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sprzedawca

Symbol cyfrowy zawodu: 522301

Opis zawodu

Sprzedawca to zawód pozwalający wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej oraz hurtowej. Odbywać się to może w sklepach, hipermarketach, kioskach, targowiskach oraz hurtowniach. Sprzedawca obsługuje nabywców (bezpośrednio lub pośrednio), organizuje zaopatrzenie, przyjmuje dostawy towarów, które sprawdza pod względem ilościowym i jakościowym. Dokonuje zapłaty za dostarczone produkty, przygotowuje je do sprzedaży, eksponuje na sali sprzedażowej, udziela informacji o sprzedawanych produktach, pomaga nabywcy w podejmowaniu decyzji i informuje go o warunkach sprzedaży jak również przyjmuje należności. Sprzedawca realizuje zamówienia, dba o czystość miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje, oraz wykonuje czynności związane z przygotowaniem oferty. Do jego obowiązków należy również zabezpieczanie produktów przed włamaniem kradzieżą oraz zepsuciem.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie sprzedawca
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji HAN.01.

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie sprzedawca oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie wyodrębnionej kwalifikacji.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji HAN.01., a po ukończeniu szkoły dyplom sprzedawcy.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży  może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych albo dyplom zawodowy w zawodzie  technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.