Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sprzedawca

Symbol cyfrowy zawodu: 522301

Opis zawodu

Sprzedawca to zawód pozwalający wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów oferowanych w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej oraz hurtowej. Odbywać się to może w sklepach, hipermarketach, kioskach, targowiskach oraz hurtowniach. Sprzedawca obsługuje nabywców (bezpośrednio lub pośrednio), organizuje zaopatrzenie, przyjmuje dostawy towarów, które sprawdza pod względem ilościowym i jakościowym. Dokonuje zapłaty za dostarczone produkty, przygotowuje je do sprzedaży, eksponuje na sali sprzedażowej, udziela informacji o sprzedawanych produktach, pomaga nabywcy w podejmowaniu decyzji i informuje go o warunkach sprzedaży jak również przyjmuje należności. Sprzedawca realizuje zamówienia, dba o czystość miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje, oraz wykonuje czynności związane z przygotowaniem oferty. Do jego obowiązków należy również zabezpieczanie produktów przed włamaniem kradzieżą oraz zepsuciem.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie sprzedawca
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji HAN.01.

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie sprzedawca oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie wyodrębnionej kwalifikacji.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji HAN.01., a po ukończeniu szkoły dyplom sprzedawcy.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży  może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych albo dyplom zawodowy w zawodzie  technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.