Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik handlowiec

Symbol cyfrowy zawodu: 522305

Opis zawodu

Technik handlowiec wykonuje prace związane z kompleksową obsługą klientów punktów sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej, hurtowej i sklepów internetowych. Handlowiec potrafi zrealizować zamówienie klienta, sporządzić dokumenty sprzedaży, dokumenty handlowe i magazynowe oraz dokonać niezbędnych rozliczeń, opracować ofertę handlową zgodnie z potrzebami klientów, zamówić towary i usługi na podstawie oferty handlowej, prowadzić negocjacje handlowe, działania promocyjne przedsiębiorstwa handlowego, przyjąć reklamację i przeprowadzić postępowanie reklamacyjne, przeprowadzić inwentaryzację, określać koszty i przychody działalności handlowej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik handlowiec
  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
  • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji HAN.01.

  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.

- w zakresie kwalifikacji HAN.02.

  • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów,
  • organizowania i prowadzenia działań handlowych,
  • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym.
Praktyki zawodowe

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: − przedsiębiorstwa handlowe oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik handlowiec oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji HAN.01. i HAN.02., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika handlowca.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zakresie kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży, po zdaniu egzaminu zawodowego może uzyskać dodatkowo dyplom zawodowy w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.