Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik logistyk

Symbol cyfrowy zawodu: 333107

Opis zawodu

Technik logistyk wykonuje zadania w zakresie obsługi magazynu i organizacji transportu.  Zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem oraz wydawaniem towarów z magazynu, monitoruje poziom zapasów, prowadzi dokumentację magazynową, obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, centrach dystrybucyjnych, firmach przewozowych  i  usługowych,  a  także transportowo-spedycyjnych. Osoby z wykształceniem technik logistyk powinny z duża łatwością znaleźć pracę, gdyż zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie jest duże, a chętnych do podjęcia pracy wciąż za mało jak na potrzeby branży. Łódź staje się jednym z najistotniejszych centrów logistycznych w Europie Centralnej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik logistyk
  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwania programów magazynowych;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

- w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

  • planowania procesów transportowych;
  • organizowania procesów transportowych;
  • dokumentowania procesów transportowych.
Praktyki zawodowe

Miejsce  realizacji  praktyk  zawodowych:  przedsiębiorstwa  logistyczne,  magazyny,  centra  logistyczne,  centra dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik logistyk oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji SPL.01. i SPL.04., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika logistyka.