Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik transportu kolejowego

Symbol cyfrowy zawodu: 311928

Opis zawodu

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej u zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz u licencjonowanych przewoźników kolejowych, może być zatrudniony na stanowisku dyżurnego ruchu.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik transportu kolejowego
  • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

  • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
  • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej;
  • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej.

- w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

  • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych;
  • zarządzania taborem kolejowym;
  • przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
  • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.
Praktyki zawodowe

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: zarząd infrastruktury kolejowej, przewoźnik kolejowy pasażerski, przewoźnik kolejowy towarowy oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania licencji maszynisty.

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik transportu kolejowego oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji TKO.07. i TKO.08., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika transportu kolejowego.