Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Technik transportu kolejowego

Symbol cyfrowy zawodu: 311928

Opis zawodu

Technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej u zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz u licencjonowanych przewoźników kolejowych, może być zatrudniony na stanowisku dyżurnego ruchu.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik transportu kolejowego
  • TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  • TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych

- w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:

  • organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
  • obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej;
  • nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej.

- w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:

  • planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych;
  • zarządzania taborem kolejowym;
  • przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
  • zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.
Praktyki zawodowe

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: zarząd infrastruktury kolejowej, przewoźnik kolejowy pasażerski, przewoźnik kolejowy towarowy oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

Szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania licencji maszynisty.

Możliwości uzyskiwania kwalifikacji w zawodzie technik transportu kolejowego oraz dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży

W trakcie nauki uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego w zakresie każdej wyodrębnionej kwalifikacji oddzielnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z obydwu kwalifikacji uczeń otrzymuje certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji TKO.07. i TKO.08., a po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie oraz dyplom technika transportu kolejowego.